zondag 5 november 2017

ANNA'S JAREN (245) - Lonely sailor

‘Je hoort nog hiervan, je hoort nog hiervan’, al weer enkele weken verder en nog tolden die woorden regelmatig door mijn kop. Het bleef echter akelig stil en die enkele keer dat ik het hoofd op de gang tegenkwam, leek hij mij niet eens meer te kennen. Er kwamen steeds minder godsdienstlessen en uiteindelijk verdwenen zij helemaal van het rooster. De godsdienstleraar verdween uit beeld en ik begon hem te vergeten. Ooit, veel later, droom ik nog een keer van hem, nadat ik per ongeluk de tv had afgestemd op een programma van Andries Knevel.
Gelukkig waren er ook andere docenten, zoals de flamboyante leraar Nederlands en Engels. Vooral de Engelse les van die man was een groot plezier. Hij sprak die taal perfect, niet verwonderlijk want zijn achternaam verraadde zijn Britse komaf. En dan de leraar meet- en wiskunde, een zachtmoedige man met brillenglazen als jampotten en altijd sigarenas op zijn giletje. Hij kon zo enthousiast over de schoonheid van geometrie vertellen dat zelfs de grootste hater van dat vak naar hem luisterde. 

En er kwam troost, de koffie ging van de bon, de distributie van levensmiddelen was definitief voorbij. Kruideniers hadden het er maar druk mee gehad, vrijwel het gehele assortiment aan levensmiddelen was via distributie gegaan. Voortaan weer altijd koffie bij de avondkrant. Anders dan tegenwoordig, met de overkill aan informatie van verschillende media, kon het voorpaginanieuws dagenlang gesprekstof bieden. 
(Foto: Wikipedia)
Zo had er op tweede kerstdag een orkaan gewoed op de Atlantische Oceaan en ging het nieuws over de vele schepen die in moeilijkheden verkeerden. Al snel was nog maar één schip in the picture, de Flying Enterprise.  Op ruim achthonderd kilometer van de Britse kust  lag het met zware slagzij. Het schip was stuurloos geworden en begon water te maken. De kapitein, Kurt Carlsen, zond een SOS-bericht uit en stuurde de bemanning de sloepen in. Carlsen bleef zelf aan boord. Er kwam hulp, onder meer van de zeesleper Turmoil,  één van de sterkste ter wereld, die zeven maal probeerde vast te maken. De achtste keer maakte de stuurman van de sleper, Kenneth Dancy een levensgevaarlijke sprong naar het zinkende schip op het moment dat de schepen een fractie van een seconde langs elkaar schuurden. Het lukte hem een sleeplijn te bevestigen. Dag en nacht bleven Carlsen en Dancy in touw om de verbinding in stand te houden. Het enige eetbaars aan boord was de taart die de kok voor de kerst had gebakken. De twee mannen kregen via een overgeschoten lijn een maaltijd in een waterdichte koker. De storm nam wat af en langzaam naderde het schip Falmouth, waar de pers toestroomde en voorbereidingen voor een feestelijke huldiging werden getroffen.
Er stak weer een nieuwe storm op en midden in de nacht brak de sleepkabel.
De Flying Enterprise  ging steeds sneller hellen, het was zinloos de kabel opnieuw vast te maken en er zat niets anders op dan dat de twee mannen het schip verlieten. Zij sprongen vanaf de schoorsteen in de ijskoude zee en werden opgepikt door de Turmoil.  Het vrachtschip ging naar de bodem.
De gehele wereld volgde de berichtgeving, als wij maar even de tijd hadden hielden wij een oor bij de radio, zodra Jan thuiskwam was zijn eerste vraag of wij iets meer wisten, dag na dag rukten wij de bezorger de krant bijkans uit zijn handen. Iedereen was happig op nieuws dat afweek van de voortdurende koude oorlogsretoriek. Die kapitein, die zijn schip niet wou verlaten, prachtig. En het ging maar door.
Carlsen en Dancy werden ingehaald door een juichende menigte. De Daily Express  had de ouders van de Deen Carlsen laten overvliegen en maakte van de gelegenheid gebruik hen te interviewen. De Deense koning liet weten dat Carlsen tot ridder was benoemd en Lloyd’s gaf hem een medaille ‘voor uitzonderlijke moed en plichtsbesef’. Later volgde een tickertapeparade in New York en een triomftocht, waarbij een kleine driehonderdduizend mensen hem toejuichten. Een Deense brouwerij bracht een exportbier op de markt onder de naam ‘Carlsen’ en er werd gedanst op ‘The Lonely Sailor’.
Carlsen weigerde in te gaan op aanbiedingen om op te treden in reclamespotjes, een boek te schrijven, en een speelfilm van het avontuur te laten maken met Burt Lancaster in de hoofdrol. 
De roem trof ook Dancy, journalisten lieten hem niet met rust en hij kreeg stapels fanmail, onder meer van de Rotterdamse Petronella van den Tempel, die het niet liet zitten na een vrijblijvend bedankbriefje. Twee jaar later nog hoort zij dat Dancy de haven zal aandoen in Kaapstad, waar zij dan woont. Dancy krijgt weer een brief en geeft nu wel antwoord. En zij leven nog lang en gelukkig, in Nederland.

(wordt vervolgd)
nnn