vrijdag 19 december 2014

ANNA'S JAREN (41) - Waar illegale kroegen toch nog goed voor waren

De textielindustrie bracht al vanaf de negentiende eeuw werkgelegenheid in Nederland. De bedrijfstak draaide goed in de twenties en heeft het nog lang daarna volgehouden maar de laatste jaren praktisch het loodje gelegd doordat de productie is overgebracht naar goedkooptelanden als bijvoorbeeld Bangladesh, een land berucht door de onveilige gebouwen waarin die tak van industrie er is gehuisvest. Zij zijn niet zelden uitermate slecht gefundeerd maar scheuren in de muren zijn vaak voor het oog weggewerkt. Instorting met vele slachtoffers als gevolg heeft al een aantal malen plaatsgevonden en je kunt wachten op de volgende ramp. Er wordt dikwijls zestig tot zeventig uur overgewerkt in die krakkemikkige bouwsels. Geen autoriteit die veiligheidsvoorschriften of arbeidsvoorwaarden diepgaand controleert, uit vrees dat de opdrachtgevers zouden vertrekken. Wat desalniettemin toch niet onwaarschijnlijk is omdat die westerse kledingbedrijven de ogen alweer richten op een land als Ethiopië, waar de arbeid nog minder kost en nog heel wat valt uit te buiten. Het zou moeten ophouden. Maar het lukt beschaafde (hm) directieleden van die keurige bedrijven of hun woordvoerders dankzij een grondige media-training - waar wel geld voor is - nog altijd wel een fraai verhaal voor pers en tv naar buiten te brengen, recht te praten wat krom is en kritiek te pareren. Dus het kan nog wel even zo doorgaan.
Het is uiteraard moeilijk voor de gewone man of vrouw om er zeker van te zijn hoe het wat dit betreft is gesteld met het shirtje dat wordt aangeboden in de handel en onze TV-presentatoren wijzen vaak ook niet bepaald de goede weg voor de camera in openhangend colbert met daaronder een of andere obscure afbeelding gedeeltelijk zichtbaar. Onze huidige smaakmakers in beeld...

Terug naar de twenties. In sterke mate vond de aanvankelijke weerzin van de Amerikanen tegen de jazz en alles wat daarbij hoorde zijn oorzaak in de omstandigheid dat die vorm van amusement, waarvan de jeugd zo in de ban was, welig tierde in illegale kroegen. Een ontwikkeling, die de Amerikaanse regering zelf had veroorzaakt met de ondoordachte ‘Prohibition’ waarmee de Verenigde Staten de jaren twintig begonnen, een wet die Amerikanen verbood alcohol te kopen. De effecten bleken ernstiger dan die van het tot dat moment heersende alcoholgebruik. 
De drooglegging met al zijn gevolgen blijft nog steeds verbonden met het beeld dat wij hebben van de roaring twenties in Amerika en was een idiote, rigide maatregel die in alles tegengesteld werkte aan wat er de bedoeling van was. Tot dan toe redelijk fatsoenlijke mensen veranderden in misdadigers, die zich uiteindelijk ook nog eens organiseerden. Er werd massaal overgegaan op illegale consumptie van alcohol, wat er toe leidde dat het totale alcoholverbruik meer werd dan voor de drooglegging, alleen liep het land nu de accijnzen mis, vijfhonderd miljoen per jaar.
Droogleggingsagenten
vernietigen vaten met alcohol
(foto Wikipedia)
De in achterkamertjes ontstane illegale cafés, ‘speakeasies’, groeiden in omvang en in aantal. In New York bedroeg het aantal drankgelegenheden het dubbele van voor de drooglegging. Agenten, speciaal belast met de handhaving van de Prohibition, waren schietgraag, er vielen veel doden, en verder waren zij vaak omkoopbaar doordat zij werden onderbetaald. Zij namen nogal eens sterke drank in beslag om het gelijk weer terug te verkopen en door de overheid in beslag genomen spiritualiën werden ook nog eens even snel weer teruggestolen.
De drooglegging leverde later in elk geval veel inspiratie op voor Hollywood. 
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten