maandag 29 september 2014

ANNA'S JAREN (25)

Bij zo’n verhaal als dat van Mata Hari viel er even niets te lachen voor Anna. Zij had ook haar ernstige momenten, oneerlijkheid en onrecht kon zij slecht verdragen en in de confrontatie daarmee kon zij ook best wel eens mopperen, al duurde het niet lang. In die moeilijke jaren van haar jonge leven had zij zo vaak mensen in de fout zien gaan, omdat in de armoe van toen de zorg voor de kinderen hen ertoe bracht. Hoewel zij geen begrip kon opbrengen voor de rare ideeën van Zelle bracht haar levensverhaal reminiscenties aan de weliswaar minder romantische manieren om in het levensonderhoud te voorzien van de vrouwen in ‘de Polder’, waar de stront nog werd opgehaald met de zogenaamde kiebeltonnen en waar de cholera altoos om de hoek loerde.

Fusillade van Mata Hari (Wikipedia)
Overigens benadrukken die discussies en de onzekerheid over schuld of onschuld van Mata Hari de zinloosheid van de doodstraf. In de Verenigde Staten hebben inmiddels tientallen mensen, die achteraf onschuldig bleken, jaren in de dodencel doorgebracht of zelfs de dood gevonden op de elektrische stoel of aan de injectiespuit.
Je zult het als rechter of jury maar op je geweten hebben.
Daarbij groeit de lijst met mislukte executies almaar. Nog in juli 2014 sleepte in Arizona de terechtstelling van Joseph Wood, die was veroordeeld voor het doden van zijn vriendin en haar vader, zich bijna twee uur voort. Normaal duurt die afgedwongen doodsstrijd maximaal vijftien minuten. Eerder ging het mis bij terechtstellingen in Oklahoma en Ohio. Farmaceutische concerns in Europa maar ook in de VS weigeren nog langer middelen voor een zachte dood te leveren als die worden gebruikt bij executies. Amerikaanse staten, die de doodstraf voeren, raken daardoor in de problemen, zij moeten zoeken naar alternatieve middelen en daarmee bestaat nauwelijks ervaring.
Amerika is een van de weinige westerse landen die de doodstraf nog kennen en hoewel er een kentering lijkt te komen doordat steeds meer Amerikanen de doodstraf afwijzen, is het einde van deze barbaarse straf nog lang niet in zicht.
Voorstanders van de doodstraf  zijn van mening dat die afschrikwekkend werkt, terwijl het tot op heden niet wetenschappelijk is aangetoond dat een wetsysteem met doodstraf effectiever is dan zonder. Welke argumenten die voor de doodstraf zouden kunnen pleiten de voorstanders ook bedenken, ze gaan altijd voorbij aan de onherroepelijkheid in geval van achteraf aangetoonde onschuld. Hoe je het ook wendt of keert, of je een mens doodt op basis van gelegaliseerde motieven of met criminele drijfveren, het blijft een vorm van moord.
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten