donderdag 9 oktober 2014

ANNA'S JAREN (27) De tijd van de Stijl, het Bauhaus en Dixieland

In Weimar werd twee jaar nadat de Stijl verscheen door Walter Gropius het Bauhaus opgericht. Een instituut waar werkelijk alles een nieuwe aanpak kreeg, van de visie op vormgeving tot en met de wijze van doceren. Door de betekenis die de docenten aan het begrip design gaven, werden velen van hen legendarisch. Er werd een architectuur ontwikkeld die behoorde tot de avant-garde van het Nieuwe Bouwen. De onverbiddelijke toepassing van die bouwopvattingen in latere tijden was er echter wel de oorzaak van dat veel van de oorspronkelijke doordachtheid verloren ging en die ontwikkeling werd daardoor vaak verantwoordelijk gesteld voor de onleefbaarheid van de grote steden en de veel voorkomende vernietiging van het landschap.
Direct na hun machtsgreep begonnen de nationaal-socialisten de uitgangspunten van het Bauhaus te onderdrukken, waarmee zij het tegenovergestelde bereikten van hun bedoelingen, want de laatste directeur, Ludwig Mies van der Rohe, sloot het instituut in 1933, leraren en leerlingen verspreidden zich over de gehele westerse wereld - velen vertrokken naar Amerika - en met hen de nieuwe ideeën. 
De invloed van de Stijl en het Bauhaus werd in zijn totaliteit zo allesomvattend, dat deze tot op heden nog in onze leefomgeving door werkt, zowel in de oude als in de nieuwe wereld.

(Afbeelding Wikipedia)
In die nieuwe wereld, aan die andere kant van de oceaan, was in het jaar 1917 voor de wereld de kennismaking met de jazz begonnen toen de eerste plaat van de ‘Original Dixieland Jazz Band’ werd uitgebracht. Hun ‘Livery Stable Blues’ werd een geweldige hit en toen de band op Broadway kwam te spelen, kwam ook de hele wereld dat te weten, wat in New York gebeurde, werd meteen wereldnieuws. 
De Original Dixieland Jazz Band werd weliswaar in New Orleans opgericht maar bestond uit blanke muzikanten, die zich - niet naar waarheid overigens - als uitvinders van de jazz lieten aankondigen. In werkelijkheid bouwden die blanke muzikanten de zwarte muziek om tot ietwat boertige, op de blanke massa afgestemde amusementsmuziek.
Het repertoire dat de ODJB ontwikkelde was vrij beperkt en opgebouwd uit strakke ritmen, de vierkwartsmaat was favoriet. De benaming Dixieland is afgeleid van de Dixie Dollar, aan het eind van de negentiende eeuw een betaalmiddel in New Orleans en omgeving, Dixieland dus. Doordat de bezetting met banjo, piano, slagwerk en blazers snel door anderen werd overgenomen, bleef de naam voor deze door blanken gespeelde stijl hangen.
De grote verdienste van deze muziekstroming is wel dat de weg voor de echte, zwarte muziek uit New Orleans werd geëffend. 
Het duurde nog even maar het in die stad geboren zwarte schooiertje, Satchmo, zou de wereld weldra daverend laten kennismaken met zijn opvatting van jazz.

Aan beide zijden van de oceaan volgden de gebeurtenissen elkaar op in een eenparig versnelde beweging en dat niet alleen op het gebied van kunst en vormgeving, alles in de wereld was vervuld van de opmaat naar een nieuwe tijd, in dat begin van het interbellum.
(wordt vervolgd)
 nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten