vrijdag 14 augustus 2015

ANNA'S JAREN (88) - Alleen maar even wapperen

Er viel niet aan te ontkomen. Indien nodig moest Jan wel eens meehelpen met huishoudelijk werk. Dat vond hij trouwens geen probleem, net als oom Wout, de man van Rieka’s zus Ant. Wout hing zelfs een tegeltje in het toilet van hun woning, om de hoek in de Paul Krugerstraat, met de tekst ‘Ik ben de baas in huis, maar wat mijn vrouw zegt zal gebeuren.’ Punt.
Jan had er weliswaar geen enkele moeite mee om het huis rond te gaan met de stofdoek maar wenste wel dat Rieka deze dan voor hem uitsloeg via het raam, wat tot vermakelijke taferelen kon leiden als zij dat plagerig weigerde.
‘Je hoeft alleen maar je hand onder het raam door te steken en even flink te wapperen, Jan.’
‘Ja Rieka, dat hoef je mij niet te vertellen, maar dan kun je van buitenaf heus wel zien dat het geen vrouwenhand is die dat doet.’
Jennerig kon Rieka dan de kamer uitlopen en daar stond Jan met zijn stofdoek.
‘Kijk dan in elk geval nog effe of er beneden niemand langs loopt, Rieka.’
‘Ja hoor, ik ben nu in de keuken bezig.’
De afmetingen van de woning vormden geen enkel beletsel om dan alsnog een gesprek te blijven voeren.
Jan, klooiend met het ongemakkelijke schuifraam:
‘Waar de man woon draag hij de kroon.’
Contragewichten moesten het raam op zijn plaats houden maar dat lukte door slecht onderhoud van het houtwerk alleen maar als je zo’n raam met veel energie open schoof, waardoor het raam een onbeheersbaar eind omhoog schoot. En dat wilde Jan nou juist niet. Mopperend op ‘die revolutiebouw’ probeerde hij, half gebukt in een uiterst ongemakkelijke houding, het onwillige raam met één hand een klein stukje omhoog te houden; een handeling die best veel lichaamskracht vereiste, en wapperde dapper de stofdoek met de andere hand die maar net door de opening kon.   
Jans vrees was niet ongegrond, als zijn maten hem zo zouden zien was hij meteen een mietje. En dat kon een havenarbeider beter maar niet overkomen in dat toenmalig homofobe knijverzakgilde. Maar overigens ook op heteroseksueel gebied vierden de taboes in de gehele samenleving hoogtij in die periode. De rooms-katholieke en protestantse kerken en de confessionele partijen wilden de seksualiteit uitsluitend zien als een middel tot voortplanting. De kinderbijslag werd in1939 ingevoerd om volgens de katholieke politicus Carl Paul Maria Romme mede te dienen tot ‘vorming van het gezin naar wetten van de natuur’.

Hedy Lamarr
(Foto Wikipedia)
Hoe ver de hypocrisie in die periode kon gaan blijkt uit een artikel in ‘Het Leven’ over hoe puriteins Amerika waakte over de film. 
Het blad schreef : ‘dat de scherpe censuur, welke door staatsambtenaren op de Amerikaanse film wordt uitgeoefend, in principe heilzaam en noodzakelijk is, zal wel niemand ontkennen. Er zijn in de eerste jaren van Hollywoods roem films op de markt gebracht die alle perken te buiten gingen: historische scenario’s dienden als voorwendsel om Romeinse keizers en oosterse vorsten te tonen omringd door dames, die van het Eva-kostuum maar heel weinig af waren’
Iets meer begrip is op te brengen voor de ergernis van het blad dat ‘moordpartijen op Amerikaanse gangster-schaal in alle bijzonderheden op het doek werden gebracht’

Het blad concludeerde dat wie een Amerikaanse film ging zien, er zeker van kon zijn niets stichtelijks te zullen aanschouwen. Precies, daar ga je nu juist voor naar de bios.
De man, die door de grote filmmaatschappijen het meest werd gevreesd, was censuurdictator Hayes, die zonder enige consideratie een film met de schaar kon verwoesten. Hij had het op een gegeven moment vooral gemunt op de Tsjechische film ‘Ecstacy’ en op de hoofdrolspeelster Hedy Lamarr  in het bijzonder. Zij was in de film als zwemster te zien, en als je goed keek, kon je zomaar zien dat zij geen badpak aanhad, heerlijk zwemmend ‘naar de wetten van de natuur’.
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten