dinsdag 9 februari 2016

ANNA'S JAREN (123) - De draai van de vlieger

Pearl Harbor. Achteraf is men zich gaan afvragen of de Amerikanen niet beter op de aanval voorbereid hadden kunnen zijn. De Japanse marinecode was al door hen gebroken en zij wisten dat de Jappen het op de Pacifistische vloot hadden gemunt. Wel lukte het de Amerikanen de getroffen schepen weer vrij snel in de vaart te brengen en zij verklaarden Japan de oorlog nadat Roosevelt ziedend de aanval als lafhartig had bestempeld. Meteen volgde Groot-Brittannië met eveneens een oorlogsverklaring aan Japan.
En kijk, Charles Lindbergh liet ook weer eens van zich horen. Na de aanval van de Japanners maakte hij ineens een draai van 180 graden en verkondigde de geallieerde inspanningen van harte te steunen. Hij bood zich aan voor het leger. Maar dat hoefde al niet meer van president Roosevelt, die had al eerder gezegd hem als een nazi te beschouwen en hij weigerde Lindbergh in dienst te nemen.

Amerika behoorde nu dus ook tot de vijanden van het Derde Rijk. Het was in Nederland nog nauwelijks te volgen, niet in het minst door de fragmentarische berichtgeving. In elk geval werd hier meteen alle Amerikaanse muziek verboden, er mochten zelfs geen Engelse uitdrukkingen meer worden gebezigd, zuiver Nederlands of – liever nog – Duits werd de verplichte taal voor liedjesteksten. Kolderieke benamingen waren het gevolg, doordat Engelse uitdrukkingen of  letterlijk werden vertaald of nagenoeg fonetisch werden weergegeven. De ‘Charleston Chasers’ noemden zich voortaan de ‘Charlatan Jagers’ en een aantal bands die het inmiddels verboden woord ‘swing’ in de naam voerden, gebruikten de letterlijke vertaling als ‘schommel’ of  ‘zwaai’. Boy Edgars ‘Moochers’ gingen verder als ‘Moetsjers’ door het leven. Ook ontstonden er vermakelijke songtitels, zoals ‘Mijn blauwe jas’ (Jazz me blues), ‘Veilig Verkeer’ (Traffic Jam) en later de leuke ‘Fiets, fiets foetsie’ (Flat Foot Foogy).  ‘Alles wird gut’ (I Never Dream) en ‘Katzenjammer’ (Tigerrag)  moeten de controleurs, die de Duitsers op pad stuurden om de handhaving van de taalzuiverheid te controleren, groot plezier hebben gedaan. Oudere WA-mannen waren het die er verder geen bal van begrepen en zich ergerden aan de aankondigingen van de nummers waarin zij – overigens terecht – het ridiculiseren van overheidsmaatregelen meenden te herkennen. Soms kwamen zij met de vreemdste waarschuwingen voor de musici, die bijvoorbeeld niet al te enthousiast mochten bewegen tijdens het musiceren.

Nederland beschouwde zich eveneens in staat van oorlog met Japan. En Duitsland en Italië verklaarden de oorlog aan de Verenigde Staten. De oorlog waaronder de Europese landen gebukt gingen, was definitief een wereldoorlog geworden.

In Rotterdam werd De Schie gedempt met puin en er vond een annexatie plaats van een groot aantal gemeenten. Winkelbedrijven openden noodwinkels en de bouw van de Maastunnel werd eind 1941 opgeleverd, maar de tunnel kon niet worden opengesteld omdat de roltrappen nog niet klaar waren. Die opening kwam er uiteindelijk wel, door drie toevallig passerende jongens uit Charlois. Maar toen was het al 1942, het jaar dat begon met de Japanse inval in Nederlands-Indië en het definitieve besluit van de nazi’s om de Joden te vermoorden, de ‘Endlösing der Judenfrage’. De Nederlandse Unie was toen inmiddels ook al verboden.

Arrestaties in Warschau
(Foto Wikipedia)
In tegenstelling tot de vaak gehoorde bewering dat de Joden passief massaal hun dood tegemoet gingen, was de wil onder de Joden om zich tegen de Duitsers te verzetten mogelijk nog sterker aanwezig dan bij anderen. Ongelukkigerwijze beschikten zij over nog minder mogelijkheden doordat de nazi’s erop waren gericht om hen uit te moorden en over meer administratieve middelen beschikten om Joden op te sporen dan bij andere verzetsstrijders het geval was. Desalniettemin ontstonden er in Europa vele pogingen tot verzet en ruim honderd gewapende Joodse opstanden. De Joden van het Getto van Warschau kwamen gewapend in opstand, maar de overmachtige Duitsers wonnen natuurlijk, zevenduizend Joodse strijders werden gedood en nog eens zesduizend mensen werden levend verbrand of vergast in bunkers. De overgebleven vijftigduizend mensen werden afgevoerd naar vernietigingskampen, de meesten naar Treblinka. Dat was in april en mei van het jaar 1943. Later in dat jaar kwam er een opstand in dat Treblinka, waarbij vele gebouwen tot de grond afbrandden en zeventig gevangenen ontsnapten. Vijftienhonderd gevangenen werden vermoord. Daarna werden in Sobibor de ondercommandent en nog tien officieren gedood en ongeveer de helft van de zeshonderd gevangenen ontsnapten er. Slechts een klein aantal hiervan overleefden echter de oorlog. De nazi’s sloten het kamp na de opstand. Ook in Auschwitz kwam een opstand, dat was weer een jaar later. Vrouwelijke gevangenen hadden explosieven van een wapenfabriek weten te bemachtigen en een crematorium werd voor een deel verwoest. Gevangenen uit Birkenau, die de bewakers hadden overmeesterd sloten zich bij de opstandelingen in Auschwitz aan en er kwam een ontsnappingspoging, de meesten werden echter alsnog vermoord.
(wordt vervolgd)
nnn 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten