zondag 29 maart 2015

ANNA'S JAREN - Eetzalen en klompenkaarten

De Lindberghs verbleven in de weekends met hun eerste zoontje in hun weliswaar nog niet geheel voltooide zomerhuis. Om Charles jr. zoveel mogelijk de ziekelijke belangstelling van het publiek te besparen, heette het. Daar in dat afgelegen huis trof het dienstmeisje op een avond om tien uur in de kinderkamer een leeg bedje aan. De twintig maanden oude Charles jr. was ontvoerd, er lag een briefje met een eis van vijftigduizend dollar losgeld in de kinderkamer.
De Herald Tribune kopte het meteen over de volle breedte.

Kidnappen voor losgeld kwam in het begin van de jaren dertig vaak voor in Amerika, ongeveer duizend keer per jaar. Maar dit geval was natuurlijk heel bijzonder en er begon dan ook onmiddellijk een grootscheeps politieonderzoek. De hinder door belangstellenden die door het krantennieuws de woning hadden weten te vinden was echter zo groot, dat er mogelijk veel bewijsmateriaal werd vernietigd. Bovendien regisseerde Lindbergh het politieonderzoek tot in detail en verbood hij de pers met het huispersoneel te spreken. Daarenboven ondernam hij zelfs pogingen de politie te beletten zijn mensen te ondervragen. Dat werpt de vraag op wat daarvan de achtergrond zou kunnen zijn en sommigen vonden dat dan ook al meteen geen zuivere koffie. De mogelijkheid blijft bestaan dat Lindbergh het deed om zijn mensen in bescherming te nemen, de verhoormethoden van de politie waren niet bepaald zachtzinnig. Een van de dienstmeisjes kon het niet meer aan, de vele intensieve verhoren werden zo ondraaglijk voor haar dat zij zelfmoord pleegde.
Duizenden mensen boden hulp aan of dreigden de dader te zullen lynchen, het is maar waar je voor kiest, en ook Al Capone liet zich vanuit de gevangenis niet onbetuigd, hij bood aan de ontvoerder te laten opsporen door zijn connecties in de onderwereld. Altijd makkelijk zo’n netwerkje; en zijn aanbod was geheel belangeloos, liet hij weten. Nou ja, de beste man rekende in geval van slagen wel op clementie.
De ontvoerder voerde het bedrag van het losgeld op naar zeventigduizend dollar en dat was de aanleiding voor een schoolhoofd, John Cordon, om in de plaatselijke krant de kidnapper bovenop het losgeld duizend dollar extra te bieden als deze van zijn diensten als bemiddelaar wilde gebruikmaken. Hij kreeg inderdaad contact met de ontvoerder en constateerde dat hij een zwaar buitenlands accent had. Bij een tweede afspraak ’s nachts op een kerkhof werd er vijftigduizend dollar overhandigd in aanwezigheid van Lindbergh. Als tegenprestatie kregen zij de pyjama van de baby en een aanwijzing waar het kind gevonden kon worden. Een valse aanwijzing, de baby bleef onvindbaar. Twee vrachtwagenchauffeurs vonden later Charles’ lijkje niet ver van het zomerhuis. 
De dagbladen in de VS wijdden dagelijks ruim twee pagina’s aan de ontvoering en hielden dat wekenlang vol. 

Voor Jan was het definitief afgelopen met groente en fruit, hij kwam terecht in de werkverschaffing. Omdat er geen echte banen beschikbaar waren, werden werklozen in de jaren 1930-1940 verplicht om ongeschoold werk uit te voeren in door de overheid bedachte projecten. Daar kunnen de huidige voorstanders van een tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden nog wat van leren. In Rotterdam is het Kralingse Bos op deze wijze tot stand gekomen. 
Mannen in de werkverschaffing
(Foto Wikipedia)
Zwaar werk onder erbarmelijke omstandigheden viel de werklozen ten deel, in werkweken van vijftig uur tegen een uiterst lage beloning waarmee een gezin nauwelijks was te onderhouden.
De overheid liet in de nabijheid van de werkzaamheden werkkampen bouwen. Alleen de zaterdagavond en zondag konden de werkers bij hun gezin zijn.
Wie het niet kon volhouden of werk weigerde, kreeg geen steun en was aangewezen op de als zeer vernederend ervaren armenzorg met zijn eetzalen en klompenkaarten. Het hoeft geen betoog dat de socialisten de werkverschaffing als een vorm van uitbuiting beschouwden.
Jan had nog enigszins geluk want hij kreeg onderdak in een kosthuis in Waalwijk, waar hij het voor die tijd lang niet slecht had.
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten