zaterdag 4 april 2015

ANNA'S JAREN (62) - Onheilspellende berichten

In Amerika was een kwart van de bevolking zonder werk geraakt en 25.000 veteranen uit de Eerste Wereldoorlog trokken naar Washington om steun te vragen. Zij wilden de ‘bonus’ die hen met de Bonus Act van 1924 was beloofd en pas zou worden verstrekt in 1945, meteen uitbetaald krijgen. 
Hoover, de man van de proef met de Nipkowschijf, die het tot president had gebracht door onder andere zorgvuldig met veel publiciteitsgevoel een reputatie op te bouwen als grote weldoener, stuurde de Nationale Garde op hen af.

(Wikipedia)
Ondanks dat de bankbiljetten van het losgeld voor Lindberghs baby destijds waren gemerkt en ook nog uit de roulatie zouden gaan had het nog twee en een half jaar geduurd tot de mogelijke dader in beeld kwam toen hij bij een benzinestation wilde betalen met een gemerkt en inmiddels ongeldig goudcertificaat. De oplettende pompbediende noteerde het kenteken van de auto en al vijf dagen later werd een Duitse immigrant gearresteerd, een zesendertigjarige timmerman, Bruno Hauptmann. Hij ontkende iets met de ontvoering of moord te maken te hebben gehad en had als alibi de verklaring van zijn vrouw dat hij de hele avond en nacht van de ontvoering thuis was geweest en naast haar had geslapen.

In Rotterdam was met het gereedkomen van de Van Nelle fabriek, het Europees kampioenschap vedergewicht van Beb van Klaveren en de landing van de Graf Zeppelin op vliegveld Waalhaven het goede nieuws wel zo’n beetje op want verder bracht de pers louter onheilspellende berichten. In Utrecht vond de oprichtingsvergadering plaats van een nationaalsocialistische partij, de NSB. Het dieptepunt van de depressie was bereikt en Nederland kreeg daarbij ook nog een handelsconflict met Duitsland.
De vooruitzichten werden er helemaal niet beter op nadat in Duitsland Hitler het in 1933 voor het zeggen kreeg. Vlak voor de machtsovername nog hadden de communisten in Berlijn een demonstratie georganiseerd tegen de opkomst van het fascisme, er liepen honderdduizend mensen mee. Maar vijf dagen later waren het de bruinhemden die met tienduizenden langs de kanselarij defileerden. Hitler was tot rijkskanselier benoemd en begon te bouwen aan een dictatuur, gebaseerd op één partij. Hij kreeg toestemming voor nieuwe verkiezingen, waarbij dankzij gewelddadige intimidatie van de tegenstanders de NSDAP zijn positie kon versterken. Hitler maakte haast met zijn plannen en installeerde alras de Gestapo, de Geheime Staatspolitie, en vlak daarna kwam het eerste concentratiekamp Dachau gereed.
In Nederland kwam de eerste editie van ‘Volk en Vaderland’, het weekblad van de NSB van de persen. En toen op het Nederlandse pantserschip Hr.Ms. De Zeven Provinciën naar aanleiding van de bezuinigingen muiterij uitbrak, werd deze op gewelddadige wijze neergeslagen door het werpen van een bom op het dek.  Nederlanders onder elkaar.

Ongeveer drie weken later, een maand na Hitlers aanstelling tot kanselier, ging het Rijksdaggebouw in vlammen op. Een Nederlandse invalide bouwvakker, Marinus van der Lubbe die zich actief bij de Duitse communisten had aangesloten, werd op 27 februari 1933 door de brandweer met ontbloot bovenlijf aangetroffen in de volop brandende grote vergaderzaal van het Rijksdaggebouw. Er woedden meerdere kleine brandjes in het gebouw en een brand, die op meerdere plaatsen tegelijk uitbreekt moet aangestoken zijn. Van der Lubbe werd dan ook meteen gezien als de brandstichter.
(wordt vervolgd)

nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten