woensdag 19 augustus 2015

ANNA'S JAREN (89) - De heilige schijn


Pius XI
(Foto Wikipedia)
In de film ‘Ecstasy’kwam ook een seksscène voor, die je als kijker wel met je eigen fantasie moest invullen omdat je alleen maar Hedy’s gezicht zag. Maar wie dat kennelijk prima lukte was niemand minder dan paus Pius XI, zijn fantasie liet hem totaal niet in de steek en hij ging dan ook bijna van zijn stokje. Het Vaticaan hield de ontwikkelingen op het gebied van film met grote en gestage aandacht in de gaten. De paus vestigde er de aandacht op dat :
‘niet in het geheim maar openlijk en zonder enige schaamte door geschriften, theaterprodukties, romantische fictie, door levendige voorstellingen in films, door radio-uitzendingen de heiligheid van het huwelijk ondermijnd wordt.’
Misschien had het in het geheim dus wel gemogen maar waarschijnlijk is dat niet want het lukte Pius XI evenmin het opkomende nudisme met de mantel der liefde te bedekken. Hij veroordeelde deze ontwikkeling ten zeerste, omdat die ‘puur was gericht op het vervullen van heidens vertier en leidde tot immoreel gedrag.’
Omdat het altijd beter is eerst in de eigen tuin te kijken en daarna pas over de schutting, is het jammer dat er geen filmbeelden waren van jongenspikkiesstrelende katholieke priesters. Hadden hij en zijn opvolgers zich daar druk om kunnen maken. In 2014 werden er zo’n achthonderd verdacht van dit soort handelingen en werden binnen de muren van het Vaticaan twee mensen betrapt op het bezit van kinderporno. In datzelfde jaar onthulde ‘de Volkskrant’ dat de kerk al sinds 2011 wist dat de voormalige – in 2000 overleden – hulpbisschop van Utrecht, Jan Niënhaus, ontucht pleegde met vier jongens. Maar het werd stil gehouden. 
Gijsen
(foto Wikipedia)
Verder bekende het bisdom Roermond pas spijt voor jaren geleden door oud-bisschop Joannes Gijsen gepleegd misbruik, nadat de klachtencommissie inzake seksueel misbruik binnen de Rooms-katholieke Kerk twee klachten tegen hem gegrond had verklaard en het ‘Katholiek Nieuwsblad’ daarover vragen had gesteld.
Hans Zuidwijk, secretaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht: ‘We mogen de eer en goede naam van prelaten niet te schande maken.’
Dik tijd voor de niet verkeerd uit te leggen ‘hand in eigen boezem’.

Censor morum Hayes kon niet verhinderen dat de oorspronkelijk Oostenrijkse actrice, wier echte naam Hedwig Eva Maria Kiesler  was, een publiekslieveling werd. En wie dat ook niet kon tegengaan was haar buitensporig jaloerse echtgenoot, de Weense wapenfabrikant Fritz Mandl, hoewel hij voor een enorm bedrag alle copies van de film ‘Ecstacy’ had opgekocht. Mandl was schatrijk door zijn wapenverkoop en niettegenstaande dat hij Joods was, onderhield hij nauwe contacten met Hitler en Mussolini en verkeerde hij in nazi-kringen. Kiesler haatte haar man en de kringen waarin hij verkeerde en vluchtte naar Londen, waar zij haar artiestennaam Hedy Lamarr aannam, en zij zette daarna haar carrière voort in Amerika. Jammer dat zij daar later een aanbod zou afslaan om de hoofdrol te spelen in de film ‘Casablanca’ met Humphrey Bogart. Die film werd met Ingrid Bergman een groot succes en een klassieker bovendien.
Maar Lamarr had nog meer talenten, hoewel zij de bedrijfstak van haar eerste echtgenoot haatte, was zij er wel door geïnteresseerd geraakt in communicatietechniek. Daarmee was zij in aanraking gekomen doordat Mandl onderzoek deed naar besturingssystemen voor de vliegtuigen die hij bouwde. En Hedy Lamarr was op het idee gekomen om een methode te ontwikkelen waarmee radiocommunicatie ongevoelig kon worden gemaakt voor storingen van buitenaf. Samen met componist George Antheil  lukte het haar om het idee uit te werken en werd er in 1942 patent op aangevraagd.
Het Amerikaanse leger nam de uitvinding van een actrice en een componist echter niet serieus en er gebeurde twintig jaar niets mee, tot 1962. Vanaf toen vormde het idee de basis van de moderne draadloze communicatietechniek en wij bellen nu mobiel mede dankzij de inventiviteit van een pauselijk verguisde naaktzwemster.
Pas in 1953 werd Hedy Lamarr Amerikaans staatsburger, maar niet van harte, zij hield niet echt van dat land.
Wel van mannen, zij trouwde zes keer.
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten