maandag 24 augustus 2015

ANNA'S JAREN (90) - Niet om vrolijk van te worden

In het jaar dat de in 1920 begonnen periode van de Art Deco afliep, 1939, maakte het eerste straalvliegtuig ter wereld een testvlucht. Het Duitse toestel, de Heinkel He 178, bereikte een snelheid van vijfhonderd kilometer per uur. En in maart van dat jaar annexeerde Hitler alsnog de rest van Tsjecho-Slowakije. Frankrijk en Engeland stemden er mee in, in ruil voor Hitlers belofte dat het afgelopen zou zijn met de Duitse gebiedsuitbreiding.
Kort daarna eindigde de Spaanse Burgeroorlog, die werd gewonnen door de fascistische generaal Franco, dankzij de hulp van Hitler en Mussolini. 

Duke Ellington kwam voor de tweede keer naar Nederland als onderdeel van een Europese tournee. In geen tijd waren alle kaartjes uitverkocht voor de optredens in Den Haag, Utrecht en Amsterdam. De muziek van Ellington was van grote invloed op de in jonge ontwikkeling zijnde jazz in Nederland. Boy Edgar  was een grote fan, wat tot uiting kwam in zijn composities en arrangementen. Zonder dat deze – en hierin school Edgars genialiteit –  ook maar enigszins als kopieën konden worden gezien. De eigen klankkleur van ‘The Moochers’, onder leiding van Boy Edgar, bezorgde de band een grote populariteit. 

(Foto Sherpa, Wikipedia)
In Rotterdam ging de eerste paal de grond in voor de Nieuwe Diergaarde. De oude stamde uit 1857 en bevond zich in de binnenstad op grond die langzamerhand veel te duur werd. De oude dierentuin was bovendien niet publiekelijk toegankelijk, alleen leden werden toegelaten. Diergaarde Blijdorp werd vormgegeven door Sybold Van Ravesteyn, een architect die was beïnvloed door het Nieuwe Bouwen maar allengs begon te werken met meer ronde vormen. Hij bouwde veel stations in Nederland, waaronder het inmiddels vervangen Centraal Station van Rotterdam. Van Ravensteins opzet van de Diergaarde was zonder meer geavanceerd, traliewerk en hekken werden zoveel mogelijk afgeschaft, in de plaats daarvan kwamen grachten en greppels.

Verder was er niet veel om vrolijk van te worden. Er werd getreurd om het heengaan van de grote, kleine man uit de Zandstraat, Louis Davids. Hij had wegens astma zijn werk bij het Kurhaus-cabaret al eerder moeten beëindigen en overleed op 55-jarige leeftijd in Amsterdam.
Na Guernica begon de internationale dreiging vat te krijgen op het dagelijkse leven. Steeds meer voortekenen wezen op een naderende oorlog, hoewel de mensen er nog steeds niet in wilden geloven. Maar het was nu toch echt wel tot de wereld doorgedrongen dat de nazi’s planmatig bezig waren met een euthanasieprogramma voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten, waarbij gebruik werd gemaakt van vergassing. De kerken protesteerden wel maar niet krachtig genoeg om het tij te keren. Een enkele predikant had de moed om bij een begrafenis openlijk te vermelden hoe het leven van de overledene was beëindigd. Geestelijken die zich nog krachtiger verzetten tegen de gang van zaken zouden het later bezuren.

De Rotterdamse politie kreeg het druk met Joodse vluchtelingen, die het moeilijk hadden, vluchtelingen uit Duitsland waren niet erg geliefd. Al besefte iedereen dat zij uit hun land waren verdreven, ergerden velen zich aan hun uitspraak. Duits begon een gehate taal te worden. De overheid begon zich steeds meer zorgen te maken over de ontwikkelingen in Europa. Vooraanstaande Rotterdammers richtten de ‘Stichting Luchtafweer Rotterdam en Omstreken’ op, een particulier initiatief met de bedoeling een ring van luchtdoelartillerie rond de stad te leggen. De kosten zouden door het bedrijfsleven, de overheid en de burgers moeten worden opgebracht.
In de Afrikaanderwijk werden, net als in enkele andere delen van de stad, schuilkelders aangebracht. Er kwamen deprimerende verduisteringsoefeningen waarbij de straatverlichting werd uitgeschakeld, het openbaar stadsvervoer werd stilgelegd en burgers werd gevraagd ook hun huizen te verduisteren.

Onder Nederlandse Joden werd in die periode vaak overwogen het land te verlaten. Velen verkeerden in tweestrijd, zij hadden niets misdaan, dus waarom vluchten en alles wat hier was opgebouwd achterlaten? Bovendien werkte de gang van zaken rond de Duitse vluchtelingen in Nederland nu niet echt motiverend om een vergelijkbare situatie in een ander land te gaan opzoeken. De gruwelijke werkelijkheid van de nazi-plannen drong blijkbaar nog steeds niet in zijn volle omvang door.
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten