donderdag 19 november 2015

ANNA'S JAREN (107) - De grootste schurk ooit

Mussert
(Foto: Wikipedia)
Rauter ging in Nederland het politieoptreden tegen het verzet verscherpen. Nieuwe agenten werden opgeleid in de geest van de SS. Op heterdaad betrapte verzetsstrijders zouden onmiddellijk mogen worden doodgeschoten en woningen van verzetsmensen platgebrand. Hij minachtte NSB-leider Anton Adriaan Mussert  en dwarsboomde hem waar mogelijk. Rauter zou in 1948 door het bijzonder Gerechtshof  in Den Haag ter dood worden veroordeeld en in Nederland worden terechtgesteld.
‘Waar hij kwam: galgen en executiepelotons’, kopte ‘De Waarheid’ toen in een van de eerste rechtbankverslagen. Andere kranten omschreven hem als de grootste schurk die ooit voet op Nederlandse bodem had gezet. 

Door die terreur werden de Duitsers aanvankelijk door de Nederlanders als onoverwinnelijk gezien en de moffen werkten er hard aan om dat imago te versterken. Zij deden dat door regelmatig hun overmacht te tonen met marcherende pelotons in de straten en door het uitbreiden van hun macht middels het op allerlei terreinen aanstellen van bestuurders die hun nationaal-socialistische gedachtegoed deelden. Er bleef een garnizoen Duitsers in Nederland, meer dan honderdduizend soldaten, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. In veel gemeenten werd de zittende burgemeester al snel vervangen door een lid van de NSB. Voor Rotterdam duurde dat nog even.

Tomeloos volgden de gebeurtenissen in en buiten Nederland elkaar op vanaf half mei 1940. In Nederland hadden de Duitsers de klok al meteen aangepast aan die van hen. De Amsterdamse tijd liep tot zover veertig minuten achter op hun midden-Europese tijd.
Er vond een slag plaats tussen Duitsers en Belgen. De Duitsers bereikten Het Kanaal. De Belgische vorst Leopold III  weigerde België te verlaten.
‘Wat er ook moge gebeuren, mijn lot zal het uwe zijn’,  waren zijn woorden, bedoeld om zijn soldaten een hart onder de riem te steken. Wat die soldaten niet wisten was dat intussen Leopolds ministers het land hadden verlaten om in Frankrijk de strijd voort te zetten. Ook de Belgen capituleerden. De Belgische premier Hubert Pierlot  ontnam alle bevoegdheden aan Leopold, die als eenzame krijgsgevangene achterbleef. Tien jaar later zou de affaire Leopold de troon gaan kosten.
Italië verklaarde de geallieerden de oorlog. De Sovjet-Unie viel Roemenië binnen. De slag om Engeland nam een aanvang.
Het communistische ‘Volksdagblad’ werd als eerste krant in Nederland verboden, het had zich niet aan de censuurvoorschriften gehouden. De NSB’er Meinoud Marinus Rost van Tonningen nam het gebouw van De Arbeiderspers in bezit.
Ybele Geert van der Veen, directeur van De Arbeiderspers vanaf de oprichting in 1929, pleegde zelfmoord. Na de Duitse inval was hij vastbesloten geweest het door hem groot gemaakte bedrijf door de oorlog te slepen. En de Arbeiderspers zou in geen geval in handen moeten vallen van de nationaal-socialistische beweging, die de persen zou benutten voor de eigen bladen. Om dat te bewerkstelligen had hij zelfs grote concessies  aan de Duitsers gedaan. De komst van Rost van Tonningen betekende voor hem dat alles zinloos was geworden.
De Nederlandse radio mocht alleen nog door de bezetter goedgekeurde programma’s uitzenden. ‘Ik was er zelf bij’ was zo’n programma, dat bestond uit radiopraatjes van Max Blokzijl.  De Duitsers keurden zijn programma niet alleen goed maar waren er zelfs zeer mee verguld. Het was pure nazi-propaganda wat Max op de luisteraars losliet. Hij was ooit als journalist begonnen bij het ‘Algemeen Handelsblad’ en daarna samen met zijn collega Jean-Louis Pisuisse door het land gaan toeren, vermomd als Italiaanse straatmuzikanten. Er volgde een wereldreis waarbij zij ook journalistiek werk leverden. De zogenaamde Italiaanse muzikanten hadden een repertoire dat was geïnspireerd op het Franse chanson. Bis: Nederlanders, vermomd als Italianen, met quasi Frans repertoire. Volkomen logisch dus, dat zij wat zij brachten levensliederen noemden. In elk geval een benaming voor het genre die beklijft tot op heden. Pisuisse was voor het begin van de Eerste Wereldoorlog al fulltime artiest en Blokzijl, die hem op de piano begeleidde, kwam in militaire dienst en werd later oorlogscorrespondent. De man die altijd het antisemitisme en nazisme had afgewezen ging in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog overstag en werd in het geheim lid van de NSB. Na de Duitse inval kwam hij zo openlijk uit voor zijn opvatting dat het hem de functie opleverde van hoofd van de afdeling perswezen van het nationaalsocialistische Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Hij ging zich sterk maken voor de nazificering van de Nederlandse media. ‘Niets is veranderlijker dan een mens’, zoals Rieka graag mocht zeggen.

Amerikaanse muziek mocht nog even maar Engelse muziek werd al meteen verboden. De Amerikanen werden nog niet direct als vijand gezien maar de Engelsen des te meer. Veel Nederlanders begonnen de BBC te beluisteren, om de berichtgeving en om de muziek. ‘Radio Oranje’ begon uit te zenden vanuit Londen, de BBC verzorgde de uitzendingen van een kwartier om negen uur ’s avonds. Koningin Wilhelmina sprak de Nederlanders moed in: ‘Wie op het juiste ogenblik handelt, slaat de nazi op den kop.’
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten