donderdag 4 februari 2016

ANNA'S JAREN (122) - Maar helaas

In Leiden werd de herdenking van het Leids ontzet geleid door dominee H.C. Touw, die beleg en ontzet zodanig beschreef dat iedereen begreep dat het over de Duitse bezetting ging. Een samenvatting werd via ‘Radio Oranje’ voorgelezen en zou voortaan elk jaar worden herhaald.
De Duitsers deden er toen nog van alles aan om de sympathie van de bevolking te verwerven. Zij moesten zich vooral niet als overwinnaar opstellen maar als hulpvaardige kameraad. Kameraad granaat. De gewone Wehrmachtsoldaat beviel dat prima, doorgaans was hij nog nooit buiten de eigen grenzen geweest en kon hij nu toeristische trekpleisters bezoeken, naar de meisjes lonken en er lustig op los fotograferen. In Duitsland fotografeerden al velen uit liefhebberij, en menig soldaat had een camera in de ransel. Goebbels zag er een ideaal propagandamiddel in en maakte ruimschoots gebruik van de mogelijkheid om met foto’s de indruk te wekken van een ontspannen verhouding tussen de gewone man en de Duitse soldaat. ‘Spontane’ kiekjes van soldaten, flirtend met Nederlandse meisjes, of wat ook nu nog steeds graag wordt toegepast – het liefst door moordzuchtige dictators – kinderen omarmend.

Boijmans-directeur Dirk Hannema, die zich dan wel lelijk had verkeken op zogenaamde Vermeers, gaf er blijk van een vooruitziend man te zijn. Hij was al voor de oorlog losbarstte begonnen met het onderbrengen van zijn kunstcollectie op bomvrije plaatsen. Als lid van een commissie die zich bezig hield met het kunstbezit van het koninklijk huis, wist hij verder te voorkomen dat de paleiskunst naar Duitsland zou verdwijnen. In Boijmans organiseerde hij tentoonstellingen van plaatselijke kunstenaars om hen te helpen in die moeilijke tijd; maar niet minder om te voorkomen dat de Duitsers het museum voor andere doeleinden zouden gaan gebruiken. Een verdienstelijk man met hart voor de kunst.
Maar helaas, hij ging in de fout.

Hannema begon zijn voorkeur voor de nieuwe orde van de Duitsers openlijk uit te dragen en trad toe tot de door hen ingestelde Kultuurkamer. Iedereen die zich wilde manifesteren als kunstenaar, schrijver, muzikant of podiumartiest diende zich hierbij aan te melden. Wie dit niet deed kreeg een hoge boete. Musici moesten hun repertoire laten goedkeuren. Amerikaanse muziek mocht niet meer worden uitgevoerd. Veel schrijvers konden hun vak niet meer beoefenen omdat zij weigerden lid te worden. Maar Hannema trad toe en werd onder het door de Duitsers ingestelde Departement van Volksvoorlichting de hoogste adviseur voor musea.
Intussen zat Van Meegeren ook niet stil en schilderde vijf nieuwe ‘Vermeers’, oorlog of niet, hij kon het niet meer laten. De schilderijen werden gretig afgenomen door de Rotterdamse havenbaronnen Van Beuningen en Van der Vorm, het Rijksmuseum en niet te vergeten notoir kunstkenner en verzamelaar Göring. 
En Van Meegeren werd rijk.
Hij trad eveneens toe tot de Kultuurkamer, want hij had ook nog eigen werk gemaakt en wilde dat tentoonstellen. Hij kreeg zijn tentoonstellingen, in Panorama Mesdag, in het Rijksmuseum en ook nog op verschillende plaatsen in Duitsland. Het maakte hem niets uit dat andere kunstenaars daar niet voor kozen, honger leden omdat zij niets mochten verkopen, of zelfs in het verzet gingen zoals beeldhouwer Gerrit van der Veen die al een actiegroep tegen de Kamer had geleid. 
En Van der Veen werd gearresteerd. 
Hij dook na zijn vrijlating onder om, zwervend van onderduikadres naar onderduikadres, een uitgebreid verzetsnetwerk te gaan leiden en zijn ‘Persoonsbewijzencentrale’ te beginnen. 

Aanval op Pearl Harbor
(Foto: Wikipedia)
Hitler hield inmiddels voorbarig zijn volgelingen voor dat de Sovjet-Unie was verslagen terwijl op dat moment Rusland door de weersomstandigheden veranderde in een onmetelijke modderpoel. Stalin wachtte op vorst, dan was de grond steviger voor zijn tanks. En toen die dan kwam stond het Duitse leger weliswaar voor Moskou maar had het inmiddels ook zware verliezen geleden en waren de soldaten uitgeput. Met een temperatuur van dertig graden onder nul was de vrieskou voor de Russen een partner in de strijd. De Duitsers waren er in het geheel niet op voorbereid en hun materieel liet hen in de steek. Zij kregen te maken met de Russische generaal Georgi Zjoekov, een moedig en meedogenloos man. Hij ging met zijn inmiddels opgebouwde reserves in de tegenaanval en dreef de Duitse troepen terug.
Die Russische tegenaanval was nog niet begonnen of de Japanners vielen de Amerikaanse vlootbasis in Pearl Harbor op Hawaii aan. De totaal verraste Amerikanen moesten constateren dat zes slagschepen en een aantal kleinere schepen tot zinken waren gebracht. Gelukkig was het zondag en waren de meeste matrozen aan de wal, anders was het aantal doden nog veel hoger geweest dan de 2400 die er vielen te betreuren.
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten