vrijdag 29 januari 2016

ANNA'S JAREN (121) - Niets is veranderlijker dan een mens

Hitler had inmiddels een groot deel van Europa bezet en dat was hem nog lang niet genoeg, het westelijk deel van de Sovjet-Unie tot aan de Oeral moest ook tot het Duitse imperium gaan behoren. Ook Mussert had zijn volgelingen en de rest van Nederland opgeroepen zij aan zij met Duitsland tegen het ‘goddeloze bolsjewisme’ ten strijde te trekken.
‘De wereld zal haar adem inhouden’, had Hitler gezegd toen op 22 juni 1941 de moffen operatie ‘Barbarossa’ begonnen. Met ruim drieënhalf miljoen man werd de aanval geopend op de Russen, die totaal werden verrast door het enorme offensief. Er werden al meteen twaalfhonderd Russische vliegtuigen uitgeschakeld en in korte tijd volgde nog eens zo’n negentig procent van de Russische tanks. Goebbels huldigde Hitler als de ‘geniaalste veldheer aller tijden’ en bestookte het Duitse volk via de radio telkens weer met extra berichten over de Duitse successen. Vaak waren die voor velen aanleiding om de vlag uit te hangen. Hoewel dat nu ook weer niet zo spontaan was, want wie daar structureel niet aan meedeed, moest op zijn tellen passen.
In de Russische modder
(Foto: Wikipedia)
Nog geen maand later was het Rode Leger min of meer gehalveerd. Stalin had Hitler altijd als een bondgenoot gezien en weigerde te geloven dat Hitler ooit zou aanvallen. Hij geloofde zijn eigen veiligheidsdiensten niet en zag de informatie van de geallieerden als propaganda. Een Duitse soldaat die een dag voor de aanval overliep om te waarschuwen, liet hij doodschieten.
Toch zou operatie ‘Barbarossa’ uiteindelijk mislukken en Moskou niet worden bereikt.

In Rieka’s opvatting was er dus ‘niets veranderlijker dan een mens’. En omstreeks de tijd van het bloedigste conflict aller tijden dat ‘Barbarossa’ heette, kreeg zij weer eens het gelijk aan haar zijde. In Rotterdam verbaasde menigeen zich erover hoe een man had kunnen veranderen. Een man die zich ooit, in de jaren voor de oorlog, als fervent communist had gemanifesteerd  maar nu fanatiek NSB-raadslid was. De opportunist, die het bestond om burgemeester en wethouders de schuld te geven van het bombardement op Rotterdam. Hij, Gerrit van Burink, bleef maar doorgaan met zijn beschuldigingen en wist uiteindelijk meer aanhangers van het nationaalsocialisme op zijn hand te krijgen. Zij zagen met hem burgemeester Oud als vertegenwoordiger van de oude orde. Met veertien van die fijne jongens drong hij Ouds werkkamer in het Stadhuis binnen om hem in de boeien te slaan.
Het bleek een misrekening. De Duitsers hielden niet zo van initiatieven van NSB’ers en keurden Burinks actie af. Het pakte wel even anders uit dan hij had verwacht. Hij was het zelf die – en met hem zijn handlangers – een maand naar een strafkamp werd gestuurd, waar de heren het overigens lang niet slecht hadden want zij werden er door de kampleiding als eregevangenen behandeld.
Daarop hoefde het grote aantal communisten dat kort daarna in Nederland werd gearresteerd in elk geval niet te rekenen. En een groot risico op arrestatie liepen vervolgens ook de leiders van politieke partijen en studentenorganisaties, want die werden verboden.

Omstreeks die tijd waren er opnieuw angstige momenten voor zowel de Rotterdammers op de rechter Maasoever als voor de bewoners van Katendrecht en de Afrikaanderbuurt, want er was weer een luchtaanval op Rotterdam. Nu door de Britten die met 36 bommenwerpers het havengebied bombardeerden. Vier schepen en een in aanbouw zijnde kanonneerboot werden tot zinken gebracht. Vijf schepen werden beschadigd, evenals een aantal haveninstallaties. Missers en afzwaaiers doodden honderd burgers.
‘Pissebed gaat en kakkebed komt’, zei Rieka erover toen iedereen weer wat op adem was.
De Britten verloren vier toestellen, waarvan er één midden in Rotterdam een noodlanding wist te maken. De bemanning werd krijgsgevangen gemaakt, de bemanningen van de andere drie toestellen kwamen om.

September 1941. Jacobus Lambertus Lentz, de volijverige man van de Rijksinspectie van het Bevolkingsregister, was klaar met tellen en liet de Duitsers weten dat er in Nederland zo’n 140.000 ‘voljoden’ waren. Voor wie toch al fout zat kon zo’n weerzinwekkend germanisme er ook nog wel bij.
Een maand later vroeg en kreeg Oud toestemming om zijn functie neer te leggen. Hij zag er de zin niet meer van in om naar het pijpen van de nazi’s te dansen. De Rotterdamse politie was gereorganiseerd naar Duits model en een behoorlijk aantal agenten had de pro-Duitse instelling van NSB-hoofdcommissaris Roszbach overgenomen. Oud werd vervangen door een lid van de NSB, F.E. Müller. Niettegenstaande, of misschien ook wel dankzij, diens verkeerde opstelling wist deze gematigde man veel goeds te doen voor de Rotterdammers en niet zelden het beleid van de Duitsers af te zwakken. Maar ja, de gemeenteraad werd net als in de rest van Nederland mooi wel afgeschaft en Müller was en bleef een NSB’er. Omdat hij ook nog eens trots in uniform tijdens een grote bijeenkomst in de Rivièrahal werd geïnstalleerd als districtsleider van de NSB, hoefde hij niet op al te veel sympathie van de bevolking te rekenen.
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten