donderdag 4 mei 2017

ANNA'S JAREN (212) - Nieuwe wegen

Voor de arbeidersklasse was de autoriteit de nieuwe vijand. Wie de moed had er de aandacht op te vestigen dat de werkomstandigheden in de Rotterdamse havens op oorlog leken, werd uitgemaakt voor communist. 
Wie bij de Gemeente solliciteerde kon het wel schudden als thuis De Waarheid  werd gelezen. De Binnenlandse Veiligheidsdienst hield zich bezig met het in kaart brengen van de abonnees van die krant, die enige tijd de grootste van het land was. Nederland liep mee aan de leiband van Amerika. De hardnekkigheid van tegenover elkaar staande partijen manifesteerde zich ook hier. De partijen ter rechterzijde tegenover socialisten en vooral communisten, die ongenuanceerd werden gezien als stalinisten. In weerwil van de positieve berichtgeving in De Waarheid  liep ook bij communisten de bewondering voor Stalin echter terug. Het werd met de dag duidelijker dat in Rusland de terreur groeide. Strafkampen liepen er vol. Stalins methode om het land weer op te bouwen was gewelddadig. Hij probeerde te voorkomen dat oorlogshelden populairder zouden worden dan hijzelf. Het werkte averechts, volgelingen keerden zich van hem af. De linkse schrijver George Orwell ging daarin voor. In Engeland kwam zijn Animal Farm  van de pers. Een satirisch verhaal over dieren die er genoeg van hebben om als slaven van de mensen te moeten dienen. Orwell bekritiseerde het totalitaire systeem van de Sovjet-Unie en het verraad van Stalin aan de revolutionairen. Pas twee jaar later kwam er een Nederlandse vertaling van het boek dat Orwells doorbraak als schrijver betekende.
Orwell
(Foto: Wikipedia)
Eric Arthur Blair, zoals Orwell in werkelijkheid heette, had al vroeg een afkeer van het Britse kolonialisme en imperialisme. Hij kwam als journalist al voor de oorlog op voor de zwakkeren in de samenleving en wordt daarom gezien als een van de grondleggers van de participerende journalistiek. De hater van het fascisme vocht mee in de Spaanse Burgeroorlog, waar hij ernstig gewond raakte. Dat Orwell daar ook de aard van het dictatoriale stalinisme leerde kennen was een ervaring, die hem zich voor altijd tegen de Russische leider deed keren. ‘Ik hoor aan links toe en moet daarin verder werken, hoezeer ik ook het Russische totalitarisme en zijn giftige invloed in dat land haat’, zei hij er zelf over.
Gedurende meer dan twintig jaar werd er over Orwell een dossier bijgehouden. Dat vermeldde dat hij een vergevorderde communistische visie had. 

De samenleving kreeg schizofrene trekjes. Bewondering en afkeer gingen hand in hand. Bewondering voor de bevrijders, die overging tot een hang naar ‘the American way of life’. Afkeer van het felle anticommunisme van diezelfde bevrijders. In de Afrikaanderbuurt werden De Waarheid  en Het Vrije Volk  huis om huis gelezen en de kerk aan de Paul Krugerstraat druk bezocht. De communistische partij was er populair door haar ondergrondse activiteiten tijdens de oorlog. Als communistische politici het volk toespraken vanuit de muziektent op het Afrikaanderplein zag het er in no time zwart van de mensen, die welwillend aanhoorden dat het koningshuis moest worden afgeschaft, terwijl zij kort tevoren nog samendromden om Wilhelmina te zien langskomen. Er viel geen touw aan vast te knopen, ik stond erbij en keek ernaar. Het kerkbezoek liep wel snel terug, doordat veel jongeren zich begonnen af te zetten tegen het geloof. Daarvoor hadden zij teveel klappen opgelopen en te weinig steun van de kerk ondervonden. Velen zworen God af. Kunstenaars en schrijvers zochten opnieuw de wegen naar de vrijheid. Sartre was al in 1943 voorgegaan met zijn uiteenzetting van het existentialisme in L’ĂȘtre et le nuant.  Het existentialisme, dat ieder persoon beschouwt als uniek, verantwoordelijk voor eigen daden en lot. De oorlog was een ruwe onderbreking geweest van de maatschappelijke vooruitgang. De jonge generatie ging op zoek naar zijn eigen identiteit.
Er kwam een generatie schrijvers met een andere visie. Louis Paul Boon die oorlog zag als de kleine man tegenover de sterke. Van het Reve die een jonge man zonder idealen liet zien, Anna Blaman die het lesbianisme aanroerde, Willem Frederik Hermans die de houding van de Nederlanders tijdens de oorlog bekritiseerde. Niet iedereen was er blij mee dat vaak de zinloosheid van het bestaan werd benadrukt in de literatuur.
De beeldende kunst zocht nieuwe wegen omdat het met de trauma’s van de oorlog ondoenlijk was voort te borduren op datgene waarmee men voor die tijd bezig was. De Fransman Jean Dubuffet reisde naar Zwitserland om daar kunstenaars, schrijvers en psychiaters te ontmoeten. Zijn belangstelling ging uit naar kindertekeningen en werk van geestelijk gehandicapten en gedetineerden. En hoewel hij de invloed daarvan op zijn eigen werk ontkende, schilderde hij in een wilde stijl en gebruikte hij naast verf asfalt en glas. Hij lanceerde de term ‘art brut’, voor een non-conformistische kunst. In Nederland werd de Vrije Beeldendekunstbeweging opgericht, die uiteindelijk zou opgaan in Cobra, de belangrijkste internationale avant-garde beweging in de Europese kunst direct na de oorlog.
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten