maandag 29 mei 2017

ANNA'S JAREN (217) - Conferentie

Moffenhoeren kwamen vrij en oorlogsbruidjes verlieten het land. Het Canadese schip Lady Rodney  haalde vanuit de Rotterdamse Merwedehaven vierhonderd vrouwen op en er reisden er later nog meer af. Op kosten van de Canadese regering vertrokken bijna tweeduizend oorlogsbruiden en 426 kinderen naar Canada.
Er kwam ook een eind aan de detentie van NSB’ers die geen functie hadden bekleed en van degenen die vrijwillig in Duitsland een onbelangrijke functie hadden. Zwaardere gevallen wachtte nog een berechting. Rechtszaken kwamen langzaam op gang. 
In Amsterdam zag het zwart van de mensen bij het vertrek van de Willem Barentsz. Er moesten walvissen worden gevangen om soelaas te bieden in het vettekort van het land. De kranten juichten. De bioscopen brachten in het Polygoonnieuws beelden van de vaart, die zorgvuldig de misstanden aan boord verhulden. De regering was blij dat er weer vet was voor margarine en zeep. 

Simon Spoor
(Foto: Wikipedia)
Steeds meer dienstplichtigen weigerden naar Indië te gaan en de CPN riep op om te protesteren tegen het zenden van een divisie. Er kwam een demonstratie in Amsterdam, zonder toestemming. De politie hield charges en schoot. Er viel een dode. De Waarheid riep op tot een algemene staking en een protestbijeenkomst. CPN-leider Paul de Groot sprak de menigte toe. Het Vrije Volk  berichtte dat de communisten ‘een leugenachtige voorstelling van zaken gaven’. Volgens het PvdA-bestuur ging het leger naar Indië om burgers te beschermen en niet meer dan dat.
Inmiddels werd er onderhandeld om allereerst een wapenstilstand te bereiken en vervolgens een akkoord over de verdere ontwikkeling van Indonesië. Nederland bleef eisen dat de Republiek onderdeel bleef van het Koninkrijk. Er kwam een akkoord, de ‘Ontwerpovereenkomst van Linggadjati’, dat pas 27 maart 1947, verder aangekleed, zou worden ondertekend door Schermerhorn namens Nederland en Sjahrir namens de Republiek. Nederland erkende de soevereiniteit van de Republiek Indonesië over Java, Madoera en Sumatra; en de Republiek ging akkoord met het vormen van een unie van de overige delen van Indonesië, met de Nederlandse koningin aan het hoofd.
Generaal Spoor vond dat het Koninkrijk werd ‘versjacherd’ en het kabinet Beel was verdeeld. Oorlogspremier Sybrandy deed ook weer van zich horen en verzette zich met zijn Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid hevig tegen het akkoord.
De situatie in Indonesië bleef onrustig en escaleerde, commandant Raymond Westerling executeerde persoonlijk wie hij als terrorist zag.

De Britse en Amerikaanse bezettingszones in Duitsland werden samengevoegd.
Niet lang daarna, half december, begon een vorstperiode in Nederland die de winter van 1946-1947 tot de op één na koudste van de twintigste eeuw maakte.
In een warmer oord was een journalist toevallig getuige van een ontmoeting tussen Frank Sinatra en maffiabaas Lucky Luciano. Diens gevangenisstraf was hem kwijtgescholden omdat hij in de oorlog had bemiddeld tussen Amerika en Italië. Luciano verbleef in ballingschap op Cuba. Sinatra was erheen gevlogen, samen met de beruchte Fichettifamilie, waarmee hij banden had en in wier huis in Miami hij weleens verbleef.
Kopstukken van de Amerikaanse maffia hadden besloten dat er een vergadering moest komen en zij waren naar Cuba getogen voor hun ‘Havanaconferentie’. De ‘capo di tutti’ (baas aller bazen) moest worden benoemd, een geschil over drugshandel tussen twee bendes moest worden aangepakt en er moest worden beslist over ene Bugsy Siegel, die ervan werd verdacht maffiageld te verduisteren bij de bouw van een hotel. Die kostte 4,5 miljoen dollar meer dan begroot. Siegel was niet uitgenodigd, omdat zijn lot op de agenda stond. Er werd, netjes door middel van stemming, besloten hem te vermoorden.
FBI en media kregen vanaf dat moment veel belangstelling voor Sinatra’s ‘maffiaconnecties’ en de geruchten bleven de kop opsteken. Sinatra bleef tot in lengte van dagen beweren dat hij toevallig verbleef in Hotel Nacial, waar de heren maffiosi, ook toevallig, waren.
(wordt vervolgd))
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten