maandag 4 september 2017

ANNA'S JAREN (236) - Blijvende spanning

En er was die oorlog die geen oorlog heette. Raymond Westerling werd enige malen voorgedragen voor een onderscheiding. Den Haag voelde er niets voor. Door de negatieve publiciteit over zijn optreden op Zuid-Celebes vond de legerleiding hem ook nog eens niet langer geschikt als commandant. En hoewel prins Bernhard er dringend naar had gevraagd, kreeg hij bij zijn afscheid slechts een bijzondere tevredenheidsbetuiging. Onderscheiding of niet, Westerling bleef zijn best doen. Hij vestigde zich op West-Java, waar hij trouwde en een transportbedrijf opzette. In het geheim richtte hij een legermacht op en stuurde kort na de soevereiniteitsoverdracht een ultimatum aan de Indonesische regering. De autonomie van de deelstaat Pasundan diende gehandhaafd te blijven en Westerlings krijgsmachtje moest erkend worden. Er kwam geen reactie en Westerling besloot een greep naar de macht te doen. Het lukte zijn volgelingen, waaronder enkele honderden gedeserteerde KNIL-militairen, Bandoeng in te nemen. Er vielen aan Indonesische kant zo’n honderd doden en verder mislukte de staatsgreep. De meesten van Westerlings militairen vielen in handen van Nederlandse troepen die nog op Java waren. Zij kregen gevangenisstraffen, die zij moesten uitzitten in Nederlands Nieuw-Guinea. Westerling vluchtte naar Singapore.
Na vele omzwervingen keerde Westerling terug naar Nederland, waar hij niet werd bestraft, dat was al met zijn volgelingen gebeurd. De beurs voor zangstudie die hij kreeg hielp hem niet een carrière als operazanger op te bouwen. Hij werd doorlopend geconfronteerd met beschuldigingen van oorlogsmisdaden.
Voor militairen die uit Indonesië waren teruggekeerd was het sowieso moeilijk om werk te vinden. Afgezwaaide militairen die aan de politionele acties hadden deelgenomen waren niet bepaald gewild in het bedrijfsleven. De werkloosheid was hoog, er waren genoeg anderen beschikbaar. Elke nieuwe werkgelegenheid van enige betekenis haalde de pers. De opening van de DAF-fabriek in Eindhoven, waar de eerste neusloze vrachtwagens van de band rolden, kwam op de voorpagina. Net als het begin van de drooglegging van Oostelijk Flevoland.
Minder opbeurend nieuws was dat de anders zo prettige Zuiderwind Nederland een invasie van Coloradokevers bezorgde. De larven van de enigszins op lieveheersbeestjes lijkende kevers, maar dan gestreept, zijn zeer vraatzuchtig en kunnen van gehele aardappelvelden het loof wegvreten. En dat kon Nederland nu net niet hebben. Met bestrijdingsmiddelen werd een plaag en de paniek bestreden.

En er was weer die oorlog die voorbij heette. De Raad van Cassatie verwierp de beroepen van de oorlogsmisdadigers Franz Fischer, Ferdinand aus der Fünten en Willy Lages. Zij werden veroordeeld tot de doodstraf.
Lages blijft zich verzetten en als in 1952 de Hoge Raad een revisie afwijst, dient hij een gratieverzoek in. Het kabinet weigert dit verzoek. Juliana weigert dan tot twee keer toe het doodvonnis te ondertekenen en er is bijna een kabinetscrisis. Hoezeer er ook vooral vanuit verzetskringen tegen wordt geprotesteerd, wordt de doodstraf uiteindelijk omgezet in levenslang.

De spanningen in de wereld werden nog eens aangescherpt toen Amerikaanse troepen een offensief begonnen in Noord-Korea. Amerika voelde zich gedwongen in te grijpen doordat het communistische Noord-Korea het kapitalistische Zuid-Korea aanviel. Kim Il-Sung, de leider van het communistische Noord-Korea en Syngman Rhee, de president van Zuid-Korea, waren beiden uit op de macht over geheel Korea. De Verenigde Naties riepen de lidstaten op om in te grijpen en 22 landen zegden steun toe. Nederland mengde zich in het conflict door een torpedobootjager naar de Koreaanse wateren te sturen. Aan de andere kant mengde China zich in de oorlog. Generaal Douglas MacArthur pleitte voor de inzet van kernwapens als de Chinezen zich niet terugtrokken. President Truman had daar geen oren naar. 

(Foto: Wikipedia)
Twee jaar lang danst het front boven en onder de 38ste breedtegraad, die vanaf  1945 de demarcatielijn vormt tussen Noord- en Zuid-Korea. De strijd kost miljoenen Koreaanse burgers het leven tot er met de Conferentie in Genève een wapenstilstand komt en de grens tussen Noord- en Zuid-Korea een van de zwaarst bewaakte grenzen ter wereld wordt.
In diezelfde conferentie komt ook een volgend probleem aan de orde: Vietnam. De Fransen hebben er definitief een nederlaag geleden bij Dien Bien Phu.
In geheel Korea heerst jarenlang de angst. En het schiereiland blijft tot op heden de pin in de granaat die aarde heet. De in 2012 in Noord-Korea aan de macht gekomen Kim Jong-un laat geen kans onbenut om die pin er een ietsje uit te trekken. In 2017 vuurt zijn regime twee intercontinentale raketten af die Amerika zouden kunnen bereiken. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met ‘vuur en furie’ als Kim Jong-un iets tegen de Verenigde Staten zal ondernemen. Op 4 september 2017 komt de VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen, nadat Noord-Korea zijn zesde kernproef heeft gedaan. Die proef is ook de krachtigste en het regime stelt dat die is genomen met een geavanceerde waterstofbom die geschikt is voor ballistische raketten. De Noord-Koreaanse staats-tv jubelt over een ‘volmaakt succes’. Trump twittert dat Noord-Korea een ‘schurkenstaat’ is, die ‘vijandig en gevaarlijk’ blijft voor de VS.

(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten