dinsdag 15 juli 2014

ANNA'S JAREN (10)

Met verder nog wat bioscoopbezoek zijn de uitspattingen die Anna zich had durven veroorloven wel zo’n beetje geïnventariseerd.
Ze zag stomme films van Charlie Chaplin, Laurel en Hardy  en later films van Greta Garbo, Marlene Dietrich, De Jantjes en natuurlijk Op Hoop van Zegen. Over de geluidsfilms van de Dikke en de Dunne raakte ze samen met mijn vader niet uitgelachen.
(Wikipedia)

‘Well, here’s another fine mess you’ve gotten me into.’

En dan deed Jan het bekende Laurel-krabbeltje, boven op het hoofd, inclusief bijbehorende grimas van ‘ik weet het verder ook niet.’ Dat krabbeltje paste hij wel vaker toe, als puber Dirk weer eens met hem overhoop lag bijvoorbeeld.
Al met al heeft de tijd hen gelijk gegeven, die films zijn nog steeds bijzonder grappig.

De première van Heijermans’ stuk 'Op Hoop van Zegen' vond plaats in Amsterdam op 24 december van het jaar 1900. In dat jaar vonden de Tweede Olympische zomerspelen plaats in Parijs en het dagblad ‘Het Volk’  verscheen. Uitgeverij de Arbeiderspers werd daartoe opgericht en de hoofdredacteur werd Pieter Jelles Toelstra, de politiek leider van de SDAP, drie jaar later werd hij na een conflict vervangen door P.L.Tak. Socialistisch, maar ook vooruitstrevend? Op het gebied van de seksuele moraal waren de socialisten niet minder kleingeestig dan protestanten en rooms-katholieken.

Toen Jacob Israël de Haan, medewerker van het socialistische Het Volk, het boek ‘Pijpelijntjes’ publiceerde, was de wereld te klein en ontving hij een ontslagbrief van de hoofdredacteur. Tak had een persoonlijke afkeer van homoseksualiteit en wilde ook als politicus de confessionelen niet te veel recht van spreken bezorgen. Zij fulmineerden in die tijd regelmatig tegen wat zij uraniërs noemden, homoseksuelen. En het verhaal ‘Pijpelijntjes’, dat in de Amsterdamse Pijp speelde, had een homoseksuele thematiek, was in de ik-vorm geschreven en er waren bestaande personen in herkenbaar.
De beklagenswaardige publicist en rechtsgeleerde De Haan werd ook nog eens op staande voet ontslagen als onderwijzer en kwam geheel zonder inkomen te zitten.
De Haan was kennelijk een man vol twijfels, want zijn opvattingen doorliepen verschillende stadia. Hij veranderde van marxist in socialist en van zionist in anti-zionist. Later werd hij diep religieus. Een maatschappelijk zeer betrokken man die enkele malen naar tsaristisch Rusland reisde om gevangenissen te bezoeken met de bedoeling de situatie van politieke gevangenen in ogenschouw te nemen. Door zijn belangstelling op dat gebied wordt hij wel beschouwd als een voorloper van Amnesty International.

De Haan vertrok naar Palestina waarmee hij emplooi kreeg als correspondent van het Algemeen Handelsblad. De idealist toonde zich voorstander  van een staat waar Arabieren en Joden als gelijken kunnen leven.
Dat kennen we. De Haan werd in Jeruzalem vermoord.

(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten