zondag 10 augustus 2014

ANNA'S JAREN (15)

De Rotterdammer kon best wel ‘groos’ zijn, want dat ‘prul-stedeke van puur klootjesvolk’ had inmiddels dan toch maar het hoogste kantoorgebouw van Europa, de eerste Nederlandse politievrouw en de grootste haven van de wereld.
De stad kon zich inmiddels alweer opmaken voor een nieuw fenomeen waarmee rekening moest worden gehouden; de wereld raakte in beweging, hele groeperingen verhuisden niet meer zozeer van platteland naar stad maar van het ene land naar het andere. Vanaf Anna’s geboortejaar tot 1914 waren veel Oost-Europese joden hun land ontvlucht vanwege het antisemitisme.
Een stroom politieke vluchtelingen, die grotendeels aan Nederland voorbijging. Maar Rotterdam kreeg er wel mee te maken doordat vanuit die stad jaarlijks tienduizenden de oversteek naar Amerika maakten met de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM), de latere Holland-Amerika Lijn. Die maatschappij zag zich genoodzaakt om aan de Wilhelminakade een hotel te openen voor de landverhuizers, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden in Rotterdam aankwamen, passagebiljetten hadden ze niet zelden gekregen van relaties in Amerika. Verder bezaten zij nauwelijks iets. De Rotterdamse joodse gemeenschap had de vereniging Montefiore opgericht die hulp en tijdelijk onderdak bood.
Amerika had regelingen met Europa getroffen op het gebied van immigratie en landverhuizers uit Europa trokken naar dat land, ook veel Ieren en Schotten maakten in de twintigste eeuw gebruik van de mogelijkheid in de veronderstelling dat zij nergens zoveel mogelijkheden voor het opbouwen van een betere toekomst zouden vinden als juist in dat land waar ‘iedere krantenjongen miljonair kan worden’. Een zorgvuldig opgebouwde mythe, want tot op heden zijn de bewoners van het land waar de professionele reclame min of meer is uitgevonden en ‘waar alles groter en mooier is dan in de rest van de wereld’ nergens beter in dan het in creëren van een positieve beeldvorming over het leven in die Verenigde Staten. De werkelijkheid kon toen en kan ook nu nog steeds wel eens lelijk tegenvallen.
De grote hoeveelheid gelukszoekers, zoals ze tegenwoordig worden genoemd - alsof dat een aparte categorie mensen is - vormden een belangrijke inkomstenbron voor de rederijen, de behoefte aan geschikte schepen nam toe en de scheepsbouw bloeide op waarbij ernaar werd gestreefd steeds grotere en snellere passagiersschepen te leveren.
In Belfast werd een schip te water gelaten dat met recht een zeekasteel kan worden genoemd, de ruimtelijke indeling bij een lengte van 269 meter maakte dat het schip als het grootste passagiersschip ter wereld gold.
De Titanic werd wereldnieuws.
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten