vrijdag 15 augustus 2014

ANNA'S JAREN (16)

Dat nieuws over die boot ging aan Anna min of meer voorbij, zij en Dirk hadden wel wat anders aan het hoofd. Er werd vaak verhuisd in het oude centrum al had dat heel wat minder om het lijf dan tegenwoordig. Een keer of twee met de schamele bezittingen op een handkar heen en weer naar een paar straten verderop en dat was het. Niet zelden was de reden van een verhuizing dat de huur niet meer betaald kon worden en dan werd er opnieuw gestart bij een andere huisjesmelker. Door al maar te zoeken naar een betere behuizing probeerden ook velen hun levensomstandigheden enigszins te verbeteren. Maar nu was het anders, er begon een kleine volksverhuizing op gang te komen in verband met de op handen zijnde afbraak van de beruchte Polder en dat had ook gevolgen voor het stadsdeel waar Anna en Dirk woonden, niet ver daarvandaan. Voor Anna en Dirk met hun drie kinderen en ook nog een vierde onderweg, ontstond er een chaotische toestand want uiteindelijk zou hun buurt de afbraak ook niet overleven.
Dat vierde kind, de zwakke Johannes Wilhelmus, zou een bron van extra zorg worden en een verloren strijd strijden, het zou al een jaar na de geboorte overlijden.

De ‘onzinkbare’ Titanic was toen al gezonken in de ijskoude wateren van de noordelijke Atlantische Oceaan. Het schip met zijn volautomatisch sluitende deuren tussen de compartimenten gold als een technisch wonder. Rederij en de volgzame media bestempelden het schip als ‘praktisch onzinkbaar’ en een bemanningslid beweerde iets te trots: ‘zelfs god kan dit schip niet tot zinken brengen’. Overmoedig en in blind vertrouwen in de techniek werd het schip uitgerust met veel te weinig reddingssloepen. De veiligheidseisen van die tijd stonden dat toe. 
De Titanic was een schip waarvan de eerste en tweede klasse een ongekende luxe uitstraalden. De laagste klasse, bestemd voor de landverhuizers, die het schip ook vervoerde, was eenvoudig ingericht. Hoewel de passagiers daar moesten slapen in kleine hutten, voorzien van stapelbedden, was die accommodatie al een grote verbetering in vergelijking met andere schepen die de Oceaan overstaken. 
Aldus werd met een van armoedzaaiers tot miljonairs gemengde groep passagiers vanuit Southampton naar New York vertrokken.
De Titanic in Southampton
(foto Wikipedia)

Vier dagen later ontdekte een matroos in het kraaiennest een ijsberg en luidde driemaal de alarmbel, de stuurman was intussen al bezig met een uitwijkmanoeuvre, het schip liep echter te hard, de afstand was te kort, de Titanic ramde de ijsberg en liep een reeks beschadigingen op.
De gevolgen werden niet meteen als bedreigend beschouwd en passagiers uit de eerste klasse ervoeren het advies een reddingsvest aan te doen als overdreven. 
Ongeveer een uur na de aanvaring kwam het bevel het schip te verlaten. Alles ging mis, er werden sloepen met te weinig mensen te water gelaten, passagiers geloofden aan boord beter af te zijn en het orkest bleef doorspelen om paniek tegen te gaan. Maar toen duidelijk werd dat het schip ging zinken brak dat alsnog uit.
(wordt vervolgd)

nnn 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten