zondag 19 juli 2015

ANNA'S JAREN (83) - Geschuffeld

Het ging vrijwel gelijk op. Terwijl de dreiging in Europa met de dag groeide, werd de stemming in Nederland steeds nerveuzer. Import en export liepen sterk terug. Werkloosheid nam toe en de bevolking raakte kriegelig door de toenemende Roomse invloed in de politiek. Duitsland maakte aanstalten om Tsjecho-Slowakije aan te vallen met de bedoeling Sudetenland te heroveren. Om oorlog te voorkomen accepteerden Engeland en Frankrijk in het Verdrag van München dat Hitler Sudetenland bezette. Mussolini had het initiatief daartoe genomen en alleen Winston Churchill  protesteerde fel. Maar Engeland en Frankrijk waren twintig jaar na de Eerste Wereldoorlog nog te zwak om een eventuele oorlog aan te kunnen, terwijl in Duitsland de oorlogsindustrie op volle toeren draaide. De poging van de Engelse minister-president Chamberlain om in München de wereldvrede te redden werd door de nazi’s dan ook gezien als een bewijs van die zwakte. Dat de Italiaanse fascisten langzamerhand de nazistische rassentheorieën overnamen werd door de nazi’s daarbij ook nog eens gevoeld als steun in de rug.

Velen waren door de laatste ontwikkelingen al in de meest ellendige situatie geraakt en de wanhoop nabij. Maar hoe wanhopig moet je niet zijn in zo’n periode, als zelfmoordgedachten je door het hoofd blijven spelen en je zover brengen dat je een revolver aanschaft?  En hoe paranoïde moet weer een ander niet zijn om in de uit de hand gelopen gevolgen van die treurige beslissing een samenzwering te zien?  Of was het wederom een vooropgezette komedie van het nazi-gajes toen nu Goebbels op zijn beurt schreeuwde dat het niet het werk was van een enkeling maar het begin van een joodse samenzwering. Hij deed dat in navolging van Göring die na de brandstichting door Van der Lubbe schreeuwde dat het om een samenzwering te doen was, en van Hitler die na kritiek door zijn vriend Röhm, tot dezelfde conclusie kwam, wat toen uitmondde in de ‘Nacht van de lange messen’.

(Foto Wikipedia)
Het was de deplorabele Herschell Grynszpan, een jonge Poolse Jood, illegaal bij zijn oom in Parijs wonend, die in zijn wanhoop een revolver had gekocht. Hij had een meer dan rottige schooltijd in Duitsland achter de rug doordat docenten en leerlingen hem het leven moeilijk maakten. De gedachte aan zelfmoord kwam echter pas bij hem op nadat een berichtje van zijn zusje hem had bereikt. Zij was met de rest van de familie naar Polen gedeporteerd en zij zouden het niet lang meer kunnen volhouden, schreef het arme kind. Verscheurd door twijfels besloot hij uiteindelijk niet te kiezen voor zijn eigen dood maar voor die van een Duitser. Hij koos voor wraak en wist de Duitse ambassade binnen te komen waar hij ambassadesecretaris Ernst vom Rath  doodschoot. Hij vluchtte niet na zijn daad en kwam in een Franse gevangenis terecht, waar de nazi’s hem snel zouden opsporen nadat zij Frankrijk hadden bezet. Hij zou in een kamp terechtkomen waar hij aan het eind van de oorlog zou sterven.

Uiteraard grepen de nazi’s de gebeurtenis aan om in alle hevigheid te reageren en het nieuws over de aanslag ging de wereld rond. Goebbels kreeg zijn zin en opgehitste Duitsers gingen in München de straat op om wraakacties te beginnen. Hitler besloot om deze niet te verijdelen en Goebbels brulde tegen zijn toehoorders dat zij geen genade zouden tonen en er gingen zelfs officiële bevelen tot geweld uit.
Niet lang daarna sloegen de vlammen uit een synagoge en begon datgene wat Lindbergh had doen besluiten toch maar geen huis te zoeken in Duitsland.
De Kristallnacht.
Door het gehele land gingen nu zowel soldaten als burgers en partijbonzen de straat op en begonnen zij hun liederlijke orgie van geweld, brandstichting, verkrachting, plundering en moord. Na de eerste dag motiveerde radio Berlin de Duitsers nog meer uit de kast te halen en daarop namen zelfs Stormtroepen de leiding bij het geweld. Toch werd Hitler nog even kwaad om de gebeurtenissen, de verkrachtingen bevielen hem niet, die waren in strijd met de rassenwet van de nazi’s, die ariërs verbood gemeenschap te hebben met Joden.
Was die vent nou op z’n Rotterdams gezegd geschuffeld of niet?
Hitler besliste in elk geval dat het genoeg was. Voorlopig althans, hij had immers alweer andere plannen.
(wordt vervolgd)

nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten