woensdag 14 oktober 2015

ANNA'S JAREN (100) - Een stad plat en de wapens neer

Henri Winkelman
(Foto Wikipewdia)
De stad Rotterdam zou een maand later zijn zeshonderdjarig bestaan vieren. Maar daar was dus even wat tussengekomen. De oude stad lag plat. Van de Rotterdamse podia was ongeveer nog een kwart overgebleven, de rest was gebombardeerd of verbrand.
De strijd in Zeeland zou nog twaalf dagen doorgaan maar generaal Henri Winkelman hield een radiotoespraak waarin hij zei de wapens te hebben moeten neerleggen omdat het niet anders kon:
‘(...) Allen waren vastbesloten ons vaderland te verdedigen tot het uiterste. (...)  Onze soldaten hebben gestreden met een moed die onvergetelijk zal blijven. Maar de strijd was ongelijk. (...) Bij duizenden zijn zij gevallen voor de vrijheid van Nederland. (...) Rotterdam, dat vandaag door de Duitse luchtmacht werd gebombardeerd, heeft het droevig lot van de totale oorlog ondergaan. Utrecht en andere grote bevolkingscentra zouden binnen korte tijd dit lot met Rotterdam moeten delen. (...) Wij hebben de strijd gestaakt. Ik kan mij ten volle indenken, dat dit besluit voor vele Nederlanders schokkend is. Nederlanders! Hebt ondanks deze zware tegenslag vertrouwen in de onverwoestbare krachten en tradities van ons volk. (...)
Winkelman besloot zijn toespraak met de uitroep: 
‘Leve Hare Majesteit de Koningin! Leve het vaderland!’

Winkelman had een machtiging gekregen om zelfstandig te bepalen wanneer Nederland diende te capituleren. Hij voelde er niets voor om mee te werken met de bezetter en eiste van de Nederlanders en de Nederlandse bedrijven dat zij geen militaire opdrachten voor de nazi’s zouden uitvoeren. Hoge ambtenaren en de meeste Nederlandse industriëlen trokken zich daar nauwelijks iets van aan.
Winkelmans blijvende, openlijke steun aan het koninklijk huis leidde tot zijn arrestatie, waarna hij de gehele oorlog in krijgsgevangenschap verbleef. Die vijfjarige gevangenschap maakte de man, die in vijf dagen de oorlog verloor, evenzogoed zeer populair onder de Nederlandse bevolking. Er was hard en met grote inzet een bij voorbaat kansloze strijd gestreden door de Nederlandse soldaten. Slecht bewapend – een deel van de kanonnen was ruim tien jaar ouder dan Anna, zij stamden uit 1870 – moesten zij de Duitse overmacht zien te weerstaan. De tweeduizend Nederlandse soldaten in het noorden konden nauwelijks weerstand bieden en binnen twee dagen stonden de Duitsers bij de Afsluitdijk, waar de Nederlanders, nadat zij achttien man hadden verloren, zich verschansten in Kornwerderzand. De Duitsers kozen er in eerste instantie voor om via het IJsselmeer over te steken maar dat was na bombardement en capitulatie al niet meer nodig. 
Niet alleen in Rotterdam en op de Grebbeberg sloegen de Nederlanders hard terug maar ook rond Den Haag, waar de overval op het regeringscentrum werd afgeslagen en de Luftwaffe zware verliezen leed. Op vliegveld Waalhaven na vielen alle vliegvelden, die de Duitsers op 10 mei veroverden, dezelfde dag weer in Nederlandse handen. De Duitse luchtlandingstroepen moesten zich in eerste instantie weer terugtrekken en toezien dat er zestienhonderd van hen krijgsgevangen werden gemaakt. Daarvan werden er zelfs twaalfhonderd afgevoerd naar Engeland. De Nederlanders schoten meer dan vijfhonderd Duitse vliegtuigen uit de lucht, waardoor het Duitse luchttransport voor de rest van de oorlog een blijvende handicap werd bezorgd.
En ten slotte kwam Winkelmans capitulatie pas nadat er ook een bombardement op Utrecht dreigde.

Anna’s lievelingszanger Leo Fuld, die schitterde op Broadway, was vlak voor het uitbreken van de oorlog naar Nederland gekomen omdat zijn werkvergunning was verlopen. Net voor de Duitse inval reisde hij terug naar New York en hoorde daar kort na aankomst op de radio het nieuws over het bombardement op zijn geboortestad Rotterdam. Een gebeurtenis die een periode inluidde waarin zijn gehele familie in Europa zou worden vermoord door de nazi’s. Alleen zijn zus zou de Holocaust overleven. Fuld zou jaren niet meer kunnen zingen. Nu maakte hij zich zorgen om zijn vrienden en familie in de Maasstad en probeerde hij zich een voorstelling te maken van de situatie in Rotterdam op de eerste dag na het bombardement.
Daar overtrof de bizarriteit van de wrange werkelijkheid het tweedimensionale surrealisme van Salvador Dali’s schilderijen. Zebra’s graasden langs een doodstille Diergaardesingel en een afgedwaald exemplaar liep door een winkelstraat, er zwommen zeeleeuwen in de singels en er vielen kamelen te ontwaren tussen smeulende puinhopen. Ontsnapte dieren uit de eerder getroffen oude Rotterdamse Diergaarde, zij zouden over niet al te lange tijd verhuizen naar Blijdorp.
In Rotterdam-West trokken dakloos geraakten in door de crisis al geruime tijd leegstaande woningen. Alle huizen werden van de ene dag op de andere verhuurd. Vanuit veel woningen buiten het getroffen gebied werd van alles wat bruikbaar was voor de vluchtelingen aan de straat gezet. Beddengoed, dekens, linnen, meubels en voedsel werden verzameld en verdeeld.
De Duitsers maakten een grote intocht door de stad, onder meer met een hele tankdivisie. Om een zo’n groot mogelijke indruk te maken, misleidden zij de bevolking door dat tot driemaal toe te doen. Ook in Den Haag, Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Den Bosch gebruikten zij deze methode om hun macht veel groter te laten lijken dan die in werkelijkheid was.
Enkele dagen later volgde de Wehrmacht en werden de Rotterdammers geconfronteerd met lange rijen infanteristen, die luidkeels zingend door de straten marcheerden.
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein.
Und das heisst: Erika.
Veel Nederlanders zouden vanaf dat tijdstip Duitse marsmuziek haten voor het leven.
De Nederlandse strijdkrachten, met uitzondering van die in Zeeland, hadden zich overgegeven; de CPN was ondergronds gegaan en Bernardus IJzerdraat  had in Rotterdam een oproep tot verzet tegen de Duitsers verspreid, wat het begin werd van de verzetsgroep ‘De Geuzen’.
En dan, op 17 mei 1940 stond Middelburg in brand door bombardementen van de Luftwaffe, waarmee de gevechten in Zeeland stopten.
(wordt vervolgd)

nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten