maandag 4 april 2016

ANNA'S JAREN (134) - Lik op stuk

In de zomer van 1942 bezocht Wilhelmina de Verenigde Staten. Zij ontmoette er president Roosevelt en sprak het Congres toe. Nederlandse protestantse en katholieke kerken zonden een gezamenlijk telegram aan Seyss-Inquart, waarin zij meldden met ontzetting kennis te hebben genomen van de deportaties van Joden. Opmerkelijk, want hoewel de Nederlands Hervormde Kerk in 1940 meteen had geprotesteerd tegen het ontslag van Joodse ambtenaren, waren de kerken in Europa na enige tijd vooral bezig met zelfbehoud. Wat hen ertoe bracht zo min mogelijk kritiek uit te oefenen op de nazi’s, of deze zelfs verregaand tegemoet te treden. In Duitsland hadden katholieke bisschoppen het niet gewaagd te protesteren tegen de gebeurtenissen tijdens de Kristallnacht. Uitingen van onvrede kwamen hoogstens individueel naar buiten, zoals van de Berlijnse plebaan Bernhard Lichtenberg. Hij had de avond na de Kristallnacht een gebed uitgesproken voor de Joden en in herinnering gebracht dat ook synagogen huizen van God waren. Hij stierf tijdens transport naar Dachau.

Edith Stein
(Foto: Wikipedia)
Nadat de Nederlandse bisschoppen in felle bewoordingen de Jodenvervolging hadden veroordeeld, werden als landelijke represaille tweehonderd katholieke Joden afgevoerd naar vernietigingskampen. Onder hen de later heilig verklaarde filosofe Edith Stein, die vier jaar eerder Duitsland was ontvlucht in een poging om aan de Jodenvervolging te ontsnappen. Slechts enkele dagen nadat zij naar Auschwitz was gedeporteerd werden zij en haar zus in de gaskamer omgebracht.
Paus Pius XII waarschuwde dat ‘openbare protesten represailles uitlokken van een niet-voorziene reikwijdte’ en dat daarom interventies slechts effectief waren wanneer zij ‘in segreto’ werden gedaan.

Brazilië verklaarde de oorlog aan Duitsland en Italië. Dat in Nederland de Noordoostpolder droogviel was minder belangrijk nieuws dan de vorderingen in de strijd, die langzamerhand het gesprek van de dag werden. De Duitse aanval op Stalingrad dat in korte tijd volledig in puin lag, de eerste proef met de V2, en het door de geallieerden begonnen tegenoffensief in Noord-Afrika. De gehele zomer en de herfst vonden rond Stalingrad zware gevechten plaats. De Russen boden een onverwachte weerstand tegen de overmacht en gingen zelfs over tot een verrassingsaanval.
De Duitse leugenmachinerie deed er alles aan om dat nieuws weg te moffelen. Toch raakte dankzij de ondergrondse pers de gewone man steeds beter op de hoogte van de ontwikkelingen in de strijd. Zelfs in Duitsland was de geruchtenstroom niet meer te stuiten. Ook daar begon langzamerhand door te dringen wat er met de Joden gebeurde. Vreselijke verhalen over hun lot deden de ronde. Verhalen over massaterechtstellingen, hongerdood, martelingen en vergassingen. Het was al weer een jaar geleden dat de gaskamers in Auschwitz voor het eerst werden ingezet voor een systematisch moordproces dat alleen kon worden gestopt door Hitler de oorlog te laten verliezen. En er waren Duitsers die daar ook zo over dachten.
Voor Hitler zelf was de strijd verliezen totaal geen optie. Hij zag de oorlog nog zo’n tien jaar duren en fantaseerde in het bijzijn van anderen er lustig op los hoe de oorlogstechniek zich zou ontwikkelen. In elk geval in zijn voordeel, concludeerde hij. Er zou worden gevlogen op zo’n twaalf kilometer hoogte, de oceaan zou alleen nog onder water worden overgestoken en de wereld zou over het algemeen een prettig bestaan leiden. Wat híj prettig noemde dan, want er zou nog wel prettig worden gevochten, zij het onzichtbaar. Engeland zou prettig in puin liggen en in Duitsland zouden alle steden, ook de kleinere, een eigen batterij en zoeklichtafdeling hebben. Gezellie.
Alle mannen én vrouwen zouden deel uitmaken van een luchtafweerbemanning. Ook gezellie. Vijandelijke vliegtuigen zouden niets meer klaarmaken, want de piloten zouden worden verblind door spiegels, geplaatst op alle kruispunten in een stramien van aansluitende vierkanten met zijden van vijfhonderd meter. Sweet dreams over een Duits utopia, die snel konden omslaan in hardvochtig geuite gedachten.  Bijvoorbeeld over het functioneren van de rechters in het land. Die waren voor het grootste deel benoemd voor de brave dromer de macht greep en hadden volgens hem hun liberale opvattingen behouden bij het veroordelen van misdadigers op het thuisfront. Hitler zei dan ook iedere rechter meedogenloos te zullen ontslaan. Hij zou er persoonlijk op toe zien dat er in den lande geen ras van gespuis ontstond, terwijl zijn mannen op het slagveld heldhaftig stierven. Voor alle misdaden als diefstal, inbreking en aanranding moest er slechts één straf zijn: de doodstraf. ‘De man aan het front kan sterven, de schurk thuis moet sterven.’

In Nederland had het even geduurd tot het bestaan van Knokploegen bij de politie en SD bekend raakte. De Duitsers waren er aanvankelijk niet echt van op de hoogte en voelden zich dan ook nauwelijks bedreigd. De gebeurtenissen die bij hen leidden tot bekendheid van het begrip vormen een treffende illustratie van de problemen waarmee het verzet kon worden geconfronteerd. De constante stress, veroorzaakt door de steeds weer aanwezige mogelijkheid dat alles bij het minste of geringste fataal kon misgaan, moet onmenselijk zijn geweest. Een spanning waarvan je je nu nog maar nauwelijks een voorstelling van kunt maken. Kleine oorzaken konden gruwelijk grote gevolgen hebben. En Sally Dormits ondervond het aan den lijve...
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten