vrijdag 24 februari 2017

ANNA'S JAREN (198) - Japan capituleert

Vijf dagen na Nagasaki werd Pétain, leider van Vichy-Frankrijk, veroordeeld tot de doodstraf; vanwege zijn eerdere verdienste voor de staat maakte Charles de Gaulle er levenslang van. Keizer Hirohito riep de Japanners op de wapens neer te leggen. In de Stille Oceaan waren de gevechten tot nu toe nog in alle hevigheid doorgegaan. Een dag later kondigde Hirohito aan dat de ‘verklaring van Potsdam’ zou worden geaccepteerd. Zijn militairen hadden eerst nog geprobeerd de bandopname te saboteren. Twee dagen later las Soekarno de onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek Indonesië voor, drie dagen later veroverden de Russen de Koerilen op Japan, vervolgens gaven Japanse troepen zich over in Mantsjoerije en Rangoon, en werd Hongkong bevrijd.

De Nederlanders in de Japanse interneringskampen hoopten hun koloniale leven te kunnen hervatten. Dat pakte anders uit. Nederland wilde zijn kolonie weliswaar niet opgeven, maar kon weinig uitrichten. De soldaten, die werden opgeleid om Nederlands-Indië te bevrijden, moesten nog afreizen. Om te voorkomen dat de Japanners er olie en benzine weghaalden, landde er een Australische infanteriedivisie op Borneo. Daarbij was ook een in Australië opgeleide KNIL-eenheid, waarmee Nederlandse troepen symbolisch terug waren in Indië.
In Zuidoost-Azië vrijgelaten Nederlandse krijgsgevangenen wilden zo snel mogelijk terug naar Nederlands-Indië om hun naasten op te zoeken. Die waren de interneringskampen nog niet uitgekomen omdat het erbuiten gevaarlijker bleek. Opstandelingen beschoten de kampen. Opeens werden de eerder zo wrede Japanse bewakers hun beschermers. De Japanners hadden orders gekregen om de status quo te handhaven totdat geallieerde troepen zouden arriveren.

En, Nederland vierde weer Koninginnedag. Er werd een massaschouwspel opgevoerd onder leiding van Carel Briels. De teksten waren van A. den Doolaard, die in Londen had gewerkt als omroeper bij de radiozenders De Brandaris en Radio Oranje. Carel Briels was voor de oorlog al bekend door het organiseren van massaspektakels. ‘De Napoleon van het massaspel’ werd hij wel genoemd. Gedurende de hongerwinter organiseerde hij ondergronds huiskamervoorstellingen, voornamelijk bij prominenten als Brenninkmeijer, Vroom, Philips en Kips. Van de opbrengst werd voedsel gekocht voor in Amsterdam ondergedoken kunstenaars. En dat is mooi, want de C&A-familie Brenninkmeijer trok laag-bij-de-gronds profijt van de oorlog. Zij beschikte over onteigend Joods onroerend goed, liet in Polen Joodse gevangenen en in Berlijn Russische dwangarbeidsters voor zich werken.

MacArthur zet zijn handtekening onder de overgave 
van Japan.
(Foto: Wikipedia)
Op 2 september kwam de officiële capitulatie van Japan aan boord van het Amerikaanse slagschip ‘Missouri’. De geallieerd opperbevelhebber in de Pacific, Douglas MacArthur ontving de Japanse overgave uit handen van de Japanse minister van buitenlandse zaken. De VS kreeg de macht over strategische eilandengroepen in de Stille Oceaan en de supervisie over Zuid-Korea; de Sovjetunie behield delen van Mantsjoerije, Noord-Korea en de Koerilen. China behield Taiwan. De strijdkrachten van Japan werden ontmanteld en er kwam een tribunaal om hoge militairen en staatslieden te berechten wegens oorlogsmisdaden. Douglas MacArthur hield Hirohito discreet buiten schot in de hoop dat de keizer het symbool zou worden van een nieuw Japan. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.

Er was nauwelijks aandacht en opvang voor de slachtoffers van de Holocaust. Voor de weinige Joden die terugkeerden begon een strijd om hun woningen en bezittingen terug te krijgen. Slechts weinigen konden of wilden geloof hechten aan de weerzinwekkende geruchten die al lange tijd de ronde deden. Daarvoor waren ze te gruwelijk. Tot zulke misdaden werden geen menselijke wezens in staat geacht. Maar de nazi’s hadden ieder gevoel van menselijkheid verloren. Wat ondenkbaar was en als onbestaanbaar werd verdrongen, bleek waar te zijn. In de Eerste Wereldoorlog werd gifgas in de strijd gebruikt. In de tweede werd van dit verderfelijke wapen afgezien. De nazi’s vreesden dat hun vijanden het dan ook in de strijd zouden werpen. Gifgas werd door hen gebruikt om mensen te vermoorden; weerloze baby’s, kinderen, mannen, vrouwen en oude mensen, wier enige misdaad was van een afkomst te zijn die hen niet beviel.
Over dwangprostitutie en seksueel misbruik in de Jappenkampen werd sowieso niet gesproken. Uit schaamte zwegen de slachtoffers jarenlang. Van de systematische dwangprostitutie en het misbruik in de kampen wist niemand.

Je had moffenhoeren en Jappenhoeren, zo simpel werd er geredeneerd.
(Lisbeth List; zij bracht de eerste jaren van haar leven door in een Jappenkamp met haar biologische moeder, die er seksueel werd misbruikt)

Ook was er kort na de oorlog niet veel aandacht voor de gebeurtenissen in Putten. Omdat de noodzaak van de aanslag die eraan voorafging nogal werd betwijfeld, werd er op dat punt niet erg positief over het verzet geoordeeld. De Duitsers waren de oorlog immers al aan het verliezen. De terugkerende Puttenaren konden hun verhaal niet gemakkelijk kwijt en ontmoetten onbegrip van rouwend Putten.
Het ging heel lang duren totdat hun verhalen over de meegemaakte verschrikkingen loskwamen.

(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten