maandag 30 juni 2014

ANNA'S JAREN (7)


De denker van Rodin
(Wikipedia)
Europa beleefde zijn ‘Fin de siècle’, gewoon eind van de eeuw dus, maar op zijn Frans slaat de uitdrukking op een typisch levensgevoel waarmee de hele Europese cultuur werd doordrenkt. Het was de tijd van symbolisme, decadentisme, estheticisme en Jugendstil.  Het expressionisme was in opkomst.

De in hetzelfde jaar als Anna geboren Picasso huurde zijn eerste atelier in Barcelona, won een gouden medaille met zijn eerste geëxposeerde schilderij en werd meteen toegelaten tot de hoogste klas van de Koninklijke Academie in Madrid.

Van Gogh verloor een stuk oor, schilderde zijn laatste zelfportret en ‘korenveld met kraaien’,  deed hoogstwaarschijnlijk een zelfmoordpoging en stierf kort daarna.

Gauguin  leefde twee maanden samen met Van Gogh, vertrok na veel geruzie en reisde naar Tahiti.

(Wikipedia)
Rodin  schiep ‘de kus’  en ‘de denker’  en Zola schreef ‘J’accuse’.

En de Rotterdammer wroette in de grond, stapelde stenen, laadde en loste schepen, zweette en zijn stad was lelijk en stonk.

Er werd begonnen met de opbouw van de Afrikaanderwijk, zo genoemd uit sympathie voor de Zuid-Afrikaanse Republiek oftewel Transvaal, in 1852 gesticht door mensen van vooral Nederlandse afkomst, de ‘Boeren’ genoemd. Toen de Britten het gebied annexeerden herwonnen de Boeren het land - waar Brit noch Boer recht op had - en hun onafhankelijkheid onder leiding van Paul Kruger
Waarmee hij en zijn volk in Nederland als helden werden beschouwd en een aantal steden straten namen gaven die naar die tijd verwezen. In Rotterdam werd dat de Afrikaanderwijk. Onder de daklijst van het pand waarin later café Bloemfontein zich vestigde kwam een reliëf met de koppen van Kruger, Botha en Christiaan de Wet.  ‘Honor qui honor’  stond er groot bij vermeld. Ere wie ere toekomt. Nou ja, daar wordt tegenwoordig genuanceerder over gedacht.
Een drietal straten, weggedrukt tegen de Brede Hilledijk, hielden een afwijkende naam als Jacominastraat, Leeuwensteinstraat en Steinwegstraat, genoemd naar plaatselijke ondernemers.

Bezoek van Paul Kruger aan Rotterdam in 1901.
De publieke belangstelling doet denken aan
de opkomst in 1970 nadat Feyenoord als eerste
Nederlandse club de Europacup had gewonnen.
Rotterdam liep uit toen Paul Kruger, de vijfde president van de Zuid-Afrikaanse Republiek, in 1901 de stad kwam bezoeken. Hij was eind 1900 naar Europa gekomen om steun te verwerven bij de Europese mogendheden. Kruger zou Transvaal niet weerzien, in Nederland kreeg hij longontsteking en hij vertrok naar Zwitserland voor een kuur maar overleed in 1904.

Anna had nauwelijks weet van de nieuwste ontwikkelingen op Zuid en had al helemaal geen weet van wat voor moois het ‘Fin de siècle’ bood. Zij was druk doende het hoofd boven water te houden in de grauwheid van de overbevolkte binnenstad en ging gebukt onder de dagelijkse zorg om iets te eten op tafel te brengen.


(wordt vervolgd)nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten