zondag 14 juni 2015

ANNA'S JAREN (76) - Vragen die blijven


(Wikipedia)
De geruchten over de toedracht van de moord op Lindberghs kind bleven en zijn eigenlijk nooit helemaal verstomd, zelfs in de naoorlogse jaren konden Anna, Jan en Rieka nog vaak van gedachten wisselen over de kwestie. De naam Lindbergh hoefde daarvoor maar even te vallen in een radio-uitzending maar het gebeurde ook wel zonder enige directe aanleiding. Zelfs tegenwoordig  kom je nog wel eens discussie tegen over de opmerkelijke omstandigheden rondom ontvoering en moord. Het echtpaar was naar die totaal afgezonderde plek verhuisd, zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven. Bovendien verbleven zij er in de periode van de ontvoering niet constant, het huis was nog niet gereed. De verblijfplaats werd pas bekend na het nieuws van de ontvoering en door het grootscheepse politieonderzoek, dat een toestroom van overal rondlopende nieuwsgierigen veroorzaakte, waardoor eventuele sporen rondom het huis konden worden vernietigd. 
Dat Lindbergh het politieonderzoek regisseerde en de ondervraging van zijn huispersoneel frustreerde werd verdacht gevonden en het blijft uiteraard merkwaardig dat dit zomaar mogelijk was.
De gemerkte bankbiljetten van het losgeld zijn ooit maar voor een klein deel boven water gekomen in New York, onderzoek hiernaar leverde niets op. Een ander klein deel van de gemerkte biljetten werd aangetroffen in Hauptmanns woning, nadat deze was aangehouden na een poging te betalen met een verlopen goudcertificaat. Naar het alibi van de timmerman is nooit gekeken en ook blijft het de vraag hoe het hem was gelukt een ladder over grote afstand naar de betreffende plek te vervoeren, terwijl Hauptmann niet over een auto beschikte.
Die ladder, waarop geen vingerafdrukken van Hauptmann werden gevonden, bleef desalniettemin gelden als een sterk punt van de bewijslast omdat deze zou zijn vervaardigd uit hout dat uit een vloer van Hauptmanns huis moest zijn verwijderd. Bij het huis van de Lindberghs was een beitel gevonden en in de gereedschapskist van Hauptman ontbrak een beitel. De gevonden beitel was wel van dezelfde makelij als een nog in de kist aanwezige beitel met een andere breedtemaat. Een timmerman, die na ruim twee en een halfjaar zijn eigen vloer nog niet heeft gerepareerd en het net zolang zonder zijn beitel heeft kunnen stellen, komt wel merkwaardig over en zo waren er nog wat bewijzen, die er zo dik bovenop lagen dat sommigen zich begonnen af te vragen of er niet gemanipuleerd was.
Nu werd en wordt er in Amerika nogal snel aan een complot gedacht, zo’n dertig jaar later zou er zelfs een ware hausse ontstaan in complottheorieën als bijvoorbeeld bij de moorden op de Kennedy’s, Martin Luther King en de dood van Marilyn Monroe. Steeds werden er aanleidingen gevonden of bedacht tot een andere toedracht (samenzwering of  moord, moord of zelfmoord) dan die van het officiële verhaal. Maar ook buiten de VS willen complottheorieën nog al eens de kop opsteken zoals de in Engeland vaak gehuldigde gedachte dat Lady Diana’s dood in 1997 geen ongeluk was; nog zo’n vijftien jaar later geloofde een groot deel van de Britten dat stellig. En dan de theorie over het ebola-virus, dat ontwikkeld zou zijn als wapen tegen de bevolkingsexplosie in Afrika.
Dat alles neemt niet weg dat een complottheorie ook wel eens kan kloppen en dan is de wereld te klein, zoals het geval was toen door onthullingen van Edward Snowden de geruchten over het bespioneren van miljoenen burgers en vooraanstaande politici door de NSA en de Amerikaanse overheid meer dan werden bevestigd.

In het geval van Lindbergh had hij het met zijn gedrag tijdens het onderzoek er zelf naar gemaakt dat steeds meer mensen argwaan kregen. Een argwaan die later niet eens zozeer zou groeien door die merkwaardige gang van zaken als wel door de opvattingen die de man begon te verkondigen en die hem in snel tempo zijn populariteit gingen kosten.
Lindbergh was aanhanger van het nazi gedachtegoed en fervent aanhanger van de eugenetica. Zijn ontvoerde kind was verstandelijk gehandicapt. Er ontstonden dan ook sterke geruchten dat Lindbergh zelf de dader zou zijn geweest. Geruchten die eigenlijk nooit meer zijn ontkracht.
(wordt vervolgd)

nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten