vrijdag 19 juni 2015

ANNA'S JAREN (77) - Een compleet enthousiasme

Lindberghs enthousiasme voor Duitsland was na de Spelen helemaal compleet. Maar nadat hij en zijn vrouw hadden besloten definitief naar Duitsland te verhuizen vond daar precies op het tijdstip van hun huizenjacht de ‘Kristallnacht’ plaats. Er werden meer dan duizend synagogen in brand gestoken, duizenden winkels, bedrijven en huizen van Joden werden vernield evenals begraafplaatsen. Er werden duizend joodse mannen gearresteerd en honderden Joden vermoord of tot zelfmoord gedreven. Wat brandde, brandde, de brandweer mocht niet blussen.
Niet zo’n leuk ‘Umfeld’ voor het zoeken naar een huis.
Het werd de Lindberghs dan ook toch te onrustig en het leek hun opeens geen aangenaam wonen meer in wat zij desondanks als voorbeeldland bleven zien. Zij keerden terug naar Amerika maar niet op hun ideeën. Lindbergh bleef zijn medaille koesteren en hij stelde dat Amerika, dat inmiddels al dicht bij een oorlog stond doordat de Duitsers drie Amerikaanse vrachtschepen tot zinken hadden gebracht en een marineschip hadden aangevallen, in plaats van oorlog te gaan voeren met Duitsland, zich beter kon aansluiten bij dat land om gezamenlijk ‘een muur van ras en wapens te vormen, die weerstand kan bieden aan de infiltratie van inferieur bloed’
Een volhoudertje die Lindbergh, en na nog eens een Duitse torpedo-aanval op een vrachtschip voor de kust van Groenland hadden de Amerikanen het wel helemaal gezien met hem. 

Alexis Carrell
(Foto Wikipedia)
Maar het kon nog erger, Lindbergh was bevriend geraakt met en verregaand beïnvloed door een man met vreemde ideeën, Alexis Carrell. Deze uit Lyon afkomstige chirurg, anatoom en bioloog, was een van de begaafdste chirurgen van zijn tijd. Hij had nota bene als eerste persoon in Amerika de Nobelprijs voor geneeskunde ontvangen voor de door hem bedachte methode om slagaders te verbinden zonder dat er levensgevaarlijke stolsels ontstonden. Het pionierswerk van deze geniale chirurg redde vele levens en maakte de weg vrij voor het transplanteren van organen en weefsels. Maar hij had verder zonderlinge maatschappelijke opvattingen. Hij vond dat de problemen van de wereld konden worden opgelost door de instelling van een ‘Hoge Raad van Geneesheren’, die ervoor zorg moest dragen dat de leiding van de planeet altijd in handen zou blijven van de ‘dominante blanke rassen’. Hij verkondigde zonder enige schroom dat mensen die gebrekkig of achterlijk waren ‘euthanatisch’ dienden te worden weggewerkt in gaskamers. Carrell stond daarin niet alleen, een groeiend aantal prominente Amerikanen, geestes- en natuurwetenschappers leefden in de overtuiging dat het land steeds voller raakte met inferieure individuen en dat er iets aan moest worden gedaan.
Spekkie naar het bekkie voor Hitler en zijn jongens.  
Na zijn terugkeer uit Duitsland bleef Lindbergh zijn instemming met deze opvattingen niet onder stoelen of banken steken terwijl in Amerika de publieke opinie zich juist tegen de negatieve eugenetica begon te keren. Wat pas goed zijn beslag kreeg toen vooraanstaande voorstanders van het verwerpelijke standpunt in navolging van Lindbergh warme relaties gingen aanknopen met de nazi’s in Duitsland.
Alexis Carrell raakte uiteindelijk zijn baan bij het Rockefeller Institute kwijt, omdat zijn opvattingen te aanstootgevend werden bevonden.

En wat Lindbergh zelf betreft was het niet zo onbegrijpelijk meer dat velen zich de vraag begonnen te stellen of iemand die zo rechtlijnig bleef denken niet zijn eigen geestelijk gehandicapte kind vermoord zou kunnen hebben.
De gang van zaken bij het onderzoek na de moord, geculmineerd in een aangedikte bewijsvoering tegen de timmerman, die daardoor het leven moest laten, maakt daarbij eerder de indruk van een goedkoop detectiveverhaal dan van een serieuze werkwijze waarmee wordt gepoogd alle twijfels weg te nemen.
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten