maandag 19 juni 2017

ANNA'S JAREN (221) - Bootvluchtelingen

De Exodus, na de overname door de Britten
(Foto: Wikipedia)
In Duitsland verbleven zeventigduizend Joden die de concentratiekampen hadden overleefd. Zij zaten in opvangkampen die niet erg veel comfortabeler waren. 
Displaced Persons,  bang te moeten terugkeren naar landen waar antisemitisme alweer de kop opstak. Het grootste kamp, Bergen-Belsen, lag in de Britse zone. De Britten voelden er niets voor dat er een massale emigratie op gang kwam naar hun mandaatgebied Palestina en lieten slechts kleine aantallen toe. Vertwijfeld scheepten 4500 Holocaustslachtoffers illegaal in op de Exodus’47  in de hoop het ‘beloofde land’ te bereiken. De haven van Haifa was al in zicht, toen de Britse marine het schip enterde. Via Frankrijk gingen de illegale emigranten terug naar Hamburg, waar zij werden ontscheept door Engelse militaire politie met het geweer in de aanslag. En weer in omheinde en streng bewaakte interneringskampen werden opgesloten.

Minister-president Beel liet in een radiotoespraak weten dat de troepen in beweging waren gekomen: ‘Landgenoten, er komt een punt waarop lankmoedigheid ophoudt een deugd te zijn.’ Het Nederlandse vrijwilligersleger leverde al gevechten voor het behoud van de kolonie Indië. Er waren meer militairen nodig. Door een wetswijziging konden dienstplichtigen worden ingezet. Opgeschoten jongens verdwenen gaandeweg uit het straatbeeld van de Afrikaanderwijk. De communisten protesteerden hevig tegen het ingrijpen in Indië. ‘Maak van onze jongens geen SS’ers.’

‘Operatie Product’, werd de eerste grote actie in Indië genoemd. Republikeinse gebieden, waar zich grote ondernemingen bevonden, moesten worden veroverd. Dat lukte redelijk tot de Veiligheidsraad opriep het vuren te staken en er weer een periode van onderhandelen en wederzijdse bestandsschendingen begon. Drees was antikoloniaal en vond het onvermijdelijk en juist dat Indonesië uiteindelijk onafhankelijk zou worden. Hij dreigde met aftreden als het Nederlandse leger tijdens de actie Djokjakarta zou innemen, waar Soekarno’s regering zat. Drees was niet de enige die oorlog tegen Indonesië niet zag zitten. Henk van Randwijk zei in Vrij Nederland nee tegen het geweld. Zevenduizend leden van de Partij van de Arbeid zegden op. Ed Hoornik schreef dat dit erger was dan de inval van de Duitsers.
De regering probeerde de indruk te wekken dat Nederland niet weer in oorlog was. Het ging immers om een binnenlands conflict en de operatie was een ‘politionele actie’. Plantages, oliebronnen en kolenmijnen kwamen terug in Nederlandse handen. De Indonesiërs werden er steeds gemotiveerder door en vochten terug.
Wel oorlog dus, de Veiligheidsraad riep op de vijandelijkheden te staken, er werd totaal niet geloofd dat het om een binnenlandse aangelegenheid ging. De Verenigde Staten boden aan het overleg te regelen en de operaties werden beëindigd. Vervolgens nam de Veiligheidsraad twee resoluties aan, een onmiddellijk staakt-het-vuren en de bemiddeling door de raad bij het oplossen van de geschillen. Nederland koos eieren voor zijn geld.
Er kwamen steeds meer dienstweigeraars en steeds meer jonge Nederlanders hadden de buik vol van alle toestanden en gingen verlangen naar een nieuw leven elders, 22 procent dacht al in 1947 aan emigratie.

Spionage en contraspionage tussen Oost en West nam een volle omvang. Truman richtte de CIA op met als doel een ramp als die van Pearl Harbor te voorkomen. Die inlichtingendienst was min of meer een doorstart van diensten die in de oorlog hun werk deden. Er werd flink gerecruit onder voormalige nazi’s die zich in de VS hadden gevestigd.
De Russen hadden al geheime politieorganisaties die voor de tsaren de bevolking onder de duim hielden. De communisten namen de zaken over. In opdracht van Stalin werden wrede zuiveringen uitgevoerd.

Beria, de leider van de Russische geheime dienst, wreed en trouw aan Stalin, krijgt na diens dood nog meer macht. Tot hij zelf wordt weggezuiverd. Zeven jaar na het ontstaan van de CIA bundelt Rusland de geheime diensten tot de KGB, wat zoveel betekent als Comité voor Staatsveiligheid. De taak van de KGB bestaat uit spionage in niet-communistische landen en is vooral gefocust op de VS. De KGB terroriseert alles en iedereen die zich tegen het systeem keert. Er is een afdeling die personen liquideert die het communistische systeem tegenwerken en partijfunctionarissen worden beveiligd.
Als in 1991 de Sovjet-Unie uiteenvalt, wordt de KGB vervangen door de FSK en later de FSB. Vladimir Poetin brengt het tot hoofd van de FSB na een carrière bij de KGB. In Wit-Rusland, de laatste dictatuur in Europa, heet de geheime dienst nog steeds KGB.

John Edgar Hoover, hoofd van de FBI, waarschuwde in 1945 al voor het rode gevaar, en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kende al vanaf 1938 een Commissie voor Anti-Amerikaanse Activiteiten. Die ging zich nu echt druk maken en verhoorde de politiek geëngageerde Duitse dichter en schrijver Bertolt Brecht, die in Amerika vertoefde. Hij ging meteen weer terug naar Europa. Kort daarna begon het verhoor van tien Hollywood-beroemdheden, die het gebulder van de voorzitter, John Parnell Thomas, slechts beantwoordden met stilzwijgen of door hem erop te wijzen dat de commissie de burgerrechten met de voeten trad. Only the beginning. De jacht op de ‘rooien’ zou in omvang toenemen. Een groot aantal beroemdheden, onder wie Humphrey Bogart, kwam bij de verhoren steun betuigen aan de Hollywood Ten.  Het hielp niets, de verhoren werden volop gepubliceerd in de media, de filmindustrie kwam onder druk te staan, menigeen vreesde voor zijn hachie en krabbelde terug, Humphrey Bogart zei spijt te hebben van zijn steun aan de Hollywood Ten,  de vakbond van scenarioschrijvers liet de leden zweren geen communist te zijn. Ex-nazi’s waren beter af.

(wordt vervolgd)

nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten